Вкуси България със SlowTours.bg

Как се прави пролетно подбудително подхранване на пчелите

0

Пчелните семейства напролет се подхранват в продължение на един месец. Най-добрият начин, без риск от изтощаване на пчелите, е използването на пити с мед. Непосредствено преди поставянето на питите в пчелните гнезда се разпечатват участъци от меда. Големината на разпечатаните участъци зависи от силата на семейството.

Когато пчеларят не разполага с пити с мед, може да използва захарен разтвор с концентрация 1:1. Подбудителното подхранване се прави всеки ден или през ден като на всяко семейство се осигуряват съответно 200 – 250 куб. см или 300 – 400 куб. захарен разтвор. Ежедневното подаване на малки количества въглехидратна храна имитира поддържаща паша, което активира секрецията на глътъчните жлези на пчелите работнички. По този начин пчелите хранят по-интензивно пчелната майка, в резултат на което тя снася повече яйца.

С подбудителното подхранване може да се извърши профилактика против констатирани заболявалия. Спазват се наредбите на ветеринарно-медицинските органи.

Осигуряване на вода

Поради увеличеното количество на пилото, което пчелите отглеждат в пчелните гнезда през пролетния период, се повишава нуждата от вода. Ето защо, когато в близост до пчелина няма естествен източник на чиста вода, е необходимо да се постави поилка, за предпочитане с течаща вода.

Профилактично третиране срещу вароартозата се извършва съгласно инструкциите на ветеринарно-медицинските органи.

Допълнителни дейности

Подхранване

Семействата с недостатъчно хранителни запаси се подхранват. Най-добрият начин е чрез използване на запасни пити от предходния пчеларски сезон със запечатан мед. Питите се оставят известно време в затоплено помещение и след това се подреждат в гнездото до питите с пило. Когато пчеларят не разполага със запасни пити с мед, семействата се подхранват с центрофугиран мед или гъст захарен разтвор (съотношение захар – вода 2:1), подаден в горните хранилки.

При недостатъчно количество прашец в пчелните гнезда, на пчелите може да се помогне по няколко начина: използване на прашецови пити, запазени от предната година; подхранване със захарен разтвор, смесен с прашец (събран с прашецоуловители и съхранен при подходящи условия); прилагане на прашецови заместители – сухо обезмаслено мляко, бирена или хлебна мая, извара и др., включени към захарен разтвор или медно-захарно тесто.

Подпомагане на слаби пчелни семейства

Когато пчелното семейство е слабо, то се присъединява към друго. Обединяването се извършва след спазване на определени условия – постепенно приближаване на кошерите един към друг, уеднаквяване миризмата на двете семейства, отнемане на пчелната майка от слабото семейство, временно затваряне на другата майка в клетка.

Подпомагане на осиротели пчелни семейства

На осиротелите семейства или на тези с дефектна пчелна майка се придават запасни оплодени майки. Когато в пчелина няма запасни майки, осиротялото семейство се обединява с друго, имащо нормално развита пчелна майка. Присъединяването се извършва при спазване на общоприетите в пчеларството изисквания.

Дейности след констатиране на загинали пчелни семейства

– Затваряне на входовете на кошерите, за да не влизат чужди пчели;

– Изпращане на проби от пчели и пило за изследване в най-близката ветеринарна служба;

– Питите на семейства, които не са загинали от заразно заболяване се изваждат от кошера и се прибират в склад;

-При констатирано заболяване питите, инвентарът и кошерите се дезинфекцират или унищожават.

Съветите за пчелари са от най-новата книга “Сезонна работа в пчелина” на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close