Какви са бюджетите на ПРСР в другите страни в Европа?

0

Какъв е бюджетът на новата българска Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, в сравнение с програмите на другите страни в ЕС? Ето сравнителният анализ на финансовата рамка, предоставен от Института за агростратегии и иновации.

От Института припомнят, че Европейската комисия прие новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 г. с 24 програми за развитие на селските райони. Преди две седмици бяха обявени плановете за Втори стълб – общо 27 милиарда от бюджета на ЕС, с допълнително съфинансиране на национално/регионално равнище и от частни фондове.

ПРСР (както национални, така и регионални), одобрени преди две седмици (26 май) са за: България; Хърватия; Чехия; Германия (Баден-Вюртемберг, Берлин Брандербург, Долна Саксония + Бремен, Рейнланд-Пфалц, Саарланд, Шлезвиг-Холщайн, Тюрингия); Ирландия; Италия (Националната селска мрежа, Болцано, Емилия-Романя, Тоскана, Венето); Румъния; Испания (национални програми, Арагон, Ла Риоха, Пайс Васко); Швеция и Обединеното кралство (Шотландия и Уелс).

“Едно от най-големите предимства на нашата концепция за развитие на селските райони е, че имаме основни приоритети, но си зависи от всяка държава членка или регион да изработи програма, която е съобразена с характера на предизвикателствата и възможностите там”, каза комисарят на ЕС по земеделието Фил Хоган.

“Програмите, които приехме днес предлагат финансиране за редица динамични проекти, които варират от проекти за модернизация на земеделието и насърчаване на младото поколение в Хърватия и Румъния, до широколентов достъп на слабо населените райони в Емилия-Романя и подкрепа на биологичното земеделие в Швеция или повишаването на ефективните методи за опазване на околната среда на 1 милион хектара обработваема земя в Ирландия “, добави комисарят.

Ето какво предвиждат програмите за селските райони в България, Румъния, Чехия

Българската ПРСР ще следва приоритетите на страната с 2,9 млрд евро публични средства 2014-2020 г. (2,4 млрд от бюджета на ЕС, включително 28 милиона, прехвърлени от българския пакет за директни плащания по ОСП и 0.5 милиарда от национално финансиране.)

По първия си приоритет: подобрената конкурентоспособност и балансирано развитие на хранително-вкусовата промишленост и горския сектор се очаква да получат инвестиционна подкрепа около 3500 земеделски стопанства, както и около 120 компании, работещи в сектора на горското стопанство.

Повече от 4000 малки земеделски стопани ще получат подкрепа за развитие на техните стопанства и 1630 млади фермери ще получат помощ за започване на бизнеса си.

Съседна Румъния ще очаква близо три пъти повече средства от България – тя ще трябва да усвои 9,5 млрд евро по нейната програма за развитие на селските райони (8,1 млрд от бюджета на ЕС, включително 112,3 милиона, прехвърлени от Първи стълб на ОСП, и 1.34 милиарда от национално съфинансиране.)

Сред другите мерки, Букурещ ще помогне за модернизирането на близо 3400 земеделски стопанства и кооперативи, ще подкрепи развитието на повече от 30 000 малки стопанства, както и повече от 9400 млади фермери.

Чешката република ще получи 2,3 млрд евро от бюджета на ЕС (заедно с 762 милиона национално съфинансиране, като се фокусира главно върху осигуряването на устойчиво управление на природните ресурси и насърчаване на екосъобразни селскостопански практики –около 25% от земеделската земя да бъде договорирана по мерки за защита на биоразнообразието, 11% за подобряване управлението на водите и 12% за защита на почвата.

Програмата също предвижда да предостави инвестиционна подкрепа за 3500 земеделски стопанства, около 1450 инвестиционни проекта в горските технологии и 830 проекта в хранително-вкусовата промишленост.

Какво ще финансират селските програми на Ирландия, Шотландия, Уелс

ПРСР в Ирландия ще получи 3.92 милиарда за финансиране за развитие на селските райони (от тях 2.19 милиарда ще дойдат от бюджета на ЕС и 3,17 милиона от национално финансиране).

Основен приоритет на ирландската ПРСР е “възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите”, свързани със селското стопанство и горското стопанство. Три четвърти от общото финансиране се разпределят за този приоритет, насочен към над един милион хектара земеделска земя.

Около 20% от земеделската земя ще бъде управлявана с цел да се увеличи биологичното разнообразие, да се управляват по-добре водните ресурси и да се предотврати ерозията на почвата. Също така почти 10% от ирландските ферми ще бъдат преструктурирани и модернизирани.

Планът за Втори стълб на Уелс в Обединеното кралство ще получи 655,8 милиона от бюджета на ЕС, включително 292,4 милиона, които ще бъдат прехвърлени от пакета за директни плащания по ОСП, и 470,2 милиона от национално съфинансиране – за общо 1.13 милиарда евро.

56% от подкрепата ще са разпределени за по-добро управление на природните ресурси и насърчаване на щадящи климата земеделски практики, с цел да се защити 700 000 хектара обработваема земя чрез мерки за екологосъобразно управление на земята, опазване на биоразнообразието, управление на водните ресурси и ерозията на почвата.

За Шотландия 844 милиона евро от бюджета на ЕС (включително 335 милиона прехвърлени от Първи стълб към ОСП) и 489 милиона евро национално съфинансиране, плюс 12 милиона евро допълнително национално финансиране, означават общо 1.68 милиарда публични средства по ПРСР.

Общо 80% от финансирането се разпределя за запазване и подобряване на екосистемите, свързани със земеделието и горското стопанство, като се обхванат повече от 6 милиона хектара земеделска и горска площ чрез мерки за екологосъобразно управление на земята с цел опазване на биоразнообразието, управление на водните ресурси и ерозията на почвата.

Швеция, Хърватска

Шведската ПРСР очертава приоритетите на страната за ползване на почти 4.3 милиарда евро публични средства (1,8 млрд от бюджета на ЕС, включително 18 милиона евро, прехвърлени от пакета 2014-2015 г. за директни плащания по ОСП, и 2,5 млрд национално съфинансиране плюс 2,9 милиона допълнително национално финансиране).

Тя се съсредоточава върху възстановяването, опазването и укрепването на екосистемите, свързани със земеделието и горското стопанство, като повече от 28% от земеделската земя ще мине по договори за биологично разнообразие, около 33% – за по-добро управление на водните ресурси.
Ще се създадат и около 170 000 нови работни места чрез курсове за обучение на земеделски производители.

Хърватският план за Втори стълб ще използва 2 млрд от средствата от ЕС и 300 милиона от национално финансиране, като основната цел ще е преструктуриране и модернизиране на земеделските стопанства и хранителния сектор на страната.

Очаква се близо 2000 стопанства да получат инвестиционна подкрепа, повече от 5000 земеделски стопани да получат помощ за стартирането и развитието на малки стопанства и около 1000 млади фермери да получат подкрепа за започване на бизнес.

Испания, Италия

Националната ПРСР за Испания, както и различните регионални ПРСР бяха обявени от изпълнителната власт на ЕС.

Националната ПРСР там ще получи 238 милиона от бюджета на ЕС и 191 милиона от национално съфинансиране, с голям фокус към увеличаване на икономическите показатели и конкурентоспособността на земеделските кооперативи. Предвижда се осигуряване на подкрепа за създаване на организации на производители, наред с другите мерки.

Междувременно регионалните ПРСР бяха приети за Ла Риоха (201,6 милиона обществени средства), Арагон (907 милиона) и Паис Васко (291 милиона). Бяха приети и редица италиански регионални ПРСР – в основната си част 1.19 милиарда от средствата ще са за селскостопанския регион Емилия Романя. Целта е в района да се подкрепят 870 проекта за инвестиции за преструктуриране или модернизиране на стопанствата и над 1500 млади фермери, на които ще бъде предоставена помощ за старт на бизнеса.

Над 19 000 места ще бъдат достъпни в курсовете за обучение на фермери, наред с другите мерки. Бяха обявени и регионалните ПРСР за Венето (1.19 милиарда), Тоскана (962 милиона) и Болцано (366 милиона).

Междувременно италианската национална програма за 2014-2020 ще получи 115 милиона евро (59.6 милиона от на бюджета и 55 милиона от национално финансиране).

Програмите за развитие на селските райони в Германия

Европейската комисия вече одобри редица германски ПРСР (Баден-Вюртемберг, Берлин + Бранденбург, Долна Саксония+Бремен, Рейнланд-Пфалц, Саарланд, Шлезвиг-Холщайн, Тюрингия). Обявени по-рано бяха Бавария, Хесен, Мекленбург-Западна Померания, Северен Рейн-Вестфалия . Долна Саксония и Бремен ще получат най-голямо финансиране – в размер на 119.9 милиарда.

Разходите за мерките за развитие на селските райони в рамките на Втори стълб по ОСП са разделени на общо единадесет “тематични цели”, които са част от Споразуменията за партньорство между страните членки с изпълнителната власт на ЕС, подчертавайки тяхната всеобхватна стратегия за структурните инвестиции, финансирани от ЕС.

Последна група от одобрени ПРСР
ПРСР Финансиране от ЕС (млн.Евро) % от общото финансиране по Втори стълб на ОСП
България 2,366.70 2.38%
Хърватска 2,026.20 2.04%
Чехия 2,305.70 2.32%
Германия-Баден-Вюртенберг 709.6 0.71%
Германия-Берлин-Бранденбург 1,050.70 1.06%
Германия-Долна Саксония+Бремен 1,119.90 1.13%
Германия-Ринеланд-Пфалц 299.8 0.3%
Германия-Заарланд 33.6 0.03%
Германия-Шлесвиг-Холщайн 419.5 0.42%
Германия-Турингия 679.7 0.68%
Ирландия 2,190.60 2.2%
Италия-Национална селска мрежа 59.7 0.06%
Италия-Болзано 158 0.16%
Италия-Емилия-Романа 513 0.52%
Италия-Тоскана 414.7 0.42%
Италия-Венето 510.7 0.51%
Румъния 8,128.00 8.18%
Испания–Национална програма 237.8 0.24%
Испания–Арагон 467 0.47%
Испания-Ла Риоха 70 0.07%
Испания-Паис Васко 87.1 0.09%
Швеция 1,763.60 1.78%
Обединено кралство-Шотландия 844.7 0.85%
Обединено кралство-Уелс 655.8 0.66%

Източник: Европейска комисия

Споделете.

Коментирайте

Close