Вкуси България със SlowTours.bg

Създателката на майонеза "Краси" прави ферма за зайци

0

Основателката на фирмата за майонеза “Краси” прави ферма за зайци в клетки

Фирмата на Красимира Консулова, която основа фабриката за производство на майонеза “Краси”, ще прави ферма за зайци в пловдивското с. Трилистник. Животните ще се отглеждат в клетки на закрито, става ясно от инвестиционното предложение, внесено в кметството на община Марица и районната екоинспекция в Пловдив.

Храненето ще се прави механизирано, а поенето – автоматично. Фуражните смески и гранулирането им ще стават на място. Почистването от изпражнения и хранителни отпадъци ще е механизирано и те ще се отвеждат по лентов път в специално изградено  депо.

До фермата за зайци ще се строи и кланица, в района няма канализация

Във фермата за зайци ще се отглеждат животни за месо, до нея ще има и кланица. Тя ще представлява мобилен контейнер с конструкция от главанизирана стомана. В нея ще има т. нар. мръсно помещение за умъртвяване на зайците чрез клещи с електрошок и обезкръвяване. В хладилно хале ще се съхранява месото. Комплексът ще заема 4,4 дка в землището на Трилистник. Той ще се строи върху нива, затова устройственият план и предназначението на земята се променят. Сградата с фермата за зайци ще заема 1,5 дка.

Очаква се средната производителност на чисто месо да е 100-120 т на година, в зависимост от броя на запложданията –  7 или 8 пъти. 

Теренът попада в защитена зона, но от екоинспекцията са преценили, че фермата за зайци няма да замърсява природата. Затова няма да се прави и Оценка за въздействие върху околната среда, преценяват в РИОСВ. В инвестиционното предложение до екоинспекцията още се казва:

Поради липсата на канализационна мрежа в района, битовите отпадъчни води ще се заустват във водоплътна яма, ситуирана до имотната граница. Производствените отпадъчни води ще се образуват при измиване на помещенията. Те са силно замърсени и ще се третират аналогично на течния  тор. Посредством бетонови шахти ще се отвеждат в безотточен резервоар.”

Споделете.

Коментирайте

Close