Вкуси България със SlowTours.bg

Над 518 млн. лева по СЕПП ще получат повече от 51 хил. стопани

0

Днес ще бъдат преведени над 518 млн. лева по схемата за единно плащане на площ на повече от 51 хиляди земеделски стопани. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева на среща на производителите на плодове и зеленчуци с представители на супермаркет вериги и преработвателни предприятия. Тя подчерта, че утре ще бъде изплатено и доплащането от 29, 5 млн. лв. на 5835 бенефициенти за национална преходна помощ за говеда, необвързано с производството и припомни, че останалите ставки за животновъдите са платени още в края на миналата година.

За 2015 година бюджетът за подпомагане по схемата възлиза на 597 млн. лева, а заявената за подпомагане площ по СЕПП е 3,69 млн. ха. Изчисленията са извършени на база индикативна ставка в размер на 162,02 лв на хектар. Окончателната ставка по СЕПП ще бъде определена след актуализиране на слой “Площи, допустими за подпомагане” на база подадените възражения в срок до 25 януари 2016 г. и след изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за 2015. Намалението на ставката спрямо кампания 2014 се дължи на задължителното въвеждане на селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и околната среда – Зелени директни плащания. По тази схема земеделските стопани ще получат допълнителна субсидия.

„Целият Европейски съюз отделя 200 млн. евро за обвързана подкрепа за сектор „Плодове и зеленчуци“, от които на България се предоставят 40 млн. евро. Най-голямата подкрепа от пакета за директни плащания е именно за този сектор“, изтъкна министърът. Тя бе категорична, че най-голямото предизвикателството е да се създадат организации на производителите. „Именно тези организации биха представили на пазара продукти от един сорт, с необходимото качество и количество, за да отговори на търсенето на пазара. Независимо от размера на помощта, която предоставяме, ако не започне функционирането на обединения на групи производители, няма как това да се усети в дохода на производителя“, каза още Танева. Тя добави, че плащанията по кампанията за директни плащани през 2016 г. и фокусът на различните мерки ще дадат положителен резултат, но за да бъде постигнат по-добър пазарен дял производителите трябва да се обединят.

В момента около 9 хиляди са производителите на плодове и зеленчуци, заедно с оранжерийното производство. От тях има организирани едва 12 групи организации с общо 48 членове, които изпълняват инвестиционните си програми и са получили съответната подкрепа. До 2014 г. има 3 признати организации на производители и 1 призната през 2015 г., като те включват над 44 производителя и 17 членове, каза още Танева. Тя допълни още, че всички те ще имат възможност да кандидатстват по европейските програми за подкрепа на техните инвестиционни програми, които биха защители пред ДФЗ и биха получили съфинансиране, европейско и национално. Тези производители в признатите организации реализират продукция общо 3 % от цялата продукция, която се реализира от сектор „Плодове и зеленчуци“, съгласно националната статистика.

Десислава Танева уточни, че Министерство на земеделието и храните ще окаже необходимата експертна помощ, за да има повече признати организации на производители. Тя допълни, че в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. има две мерки, стимулиращи сдружаването и късите вериги на доставки – Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ и Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари“.

„Предвиждаме тези две мерки да бъде отворени през 2017 година. Те имат за цел да мотивират земеделските стопани да се организират, но не в поредната браншова организация, а в организация на производителите, които сами ще решават какво да произвеждат и на кой пазар как да се позиционират. Това е предизвикателството пред цялата общност“, категорична бе Танева.

Тя допълни, че през настоящата година се предвижда отваряне на прием по подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Споделете.

Коментирайте

Close