Не дръжте дойните крави на паша твърде дълго

0

Дойните крави трябва да почиват на всеки 3-4 часа по време на паша

През юни пашата е обилна и трябва да се използва максимално. Важно е да се внимава дойните крави да не престояват повече от 10-12 часа на пасището, като в това време е включено отиването и връщането им. По време на пашата, животните трябва да почиват около час – час и половина на всеки 3-4 часа. След почивката се напояват и като се придвижват бавно и спокойно, пак се връщат на паша.

Двумесечните телета редовно се изкарват на паша, но приемат малко трева. Задължително е концентрирания фураж и млякото да им се предоставят в количеството, което е предвидено до момента.

Като теглителна сила за интензивна полска работа, се използват конете и магаретата. Те имат ограничена възможност да пасат. Препоръчва се на всеки 2-3 часа работа, да им се дава прясно окосена трева, концентриран фураж или сено.

Сушете бързо окосената трева, за да не губи витамини

През юни сенокосът в по-ниските райони навлиза в интензивна фаза. Важно е да се полагат грижи за бързото и правилно изсушаване на окосената трева, за събирането й навреме, за да се избегне загубата на хранителните и вещества. В случаи, в които престои продължително време под слънчевите лъчи, тревата побелява. Това е признак за загуба най-вече на витамини.

Бобовите треви, също трябва да се предпазват от оронване, особено листата, понеже в тях се намират 70-80% от белтъчините.

Elena Lazarova

Елена Лазарова

Автор: Елена Лазарова

Стажант-репортер в Agronovinite.com

Споделете.

Коментирайте

Close