Вкуси България със SlowTours.bg

Неоникотиноидите застрашават пчелите, потвърди EFSA

0

Неоникотиноидните пестициди излагат на риск пчелите, които са от решаващо значение за опрашването и възпроизводството на много растения. Това показват новите оценки, публикувани на 28 февруари от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA).Службата на ЕС за безопасност на храните преразгледа данни от 2013 г. за три неоникотиноида: клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам. Основното заключение е, че употребата им поставя под огромен риск живота на пчелите.

„Потвърждават се рисковете за трите вида пчели, които сме оценили“, каза Хосе Таразана, ръководител на отдел „Пестициди“ на EFSA. Коментирайки рисковете, говорител на EFSA заяви пред EURACTIV, че пчелите могат да бъдат изложени на токсичното влияние на неоникотиноиди по много начини, според различната употреба на пестициди. „Заключенията относно риска, отчетени в доклада, варират според това какви са пчелните видове, планираната употреба на пестициди и пътя на експозицията им“, казва служителят на EFSA. „Като цяло заключенията потвърждават, че неоникотиноидите представляват риск за пчелите“.

На въпроса дали това означава пълна забрана, говорителят подчертава, че в регулаторната система на ЕС ЕFSA действа като научен орган за оценка на риска и не взема решения относно разрешения за употреба на регулирани продукти, включително и пестициди. „Това са отговорност на Европейската комисия и на органите на държавите членки в качеството им на законодатели.“

Неоникотиноидите са спорна група от пестициди, които се използват от 90-те години на миналия век. Те са най-често използваните инсектициди за много хранителни и фуражни култури. Критиците им обаче смятат, че имат подчертано неблагоприятно въздействие върху пчелите и опрашителите.

Екологичните неправителствени организации атакуват производителя на агрохимикалите  и семена „Syngenta“, заявявайки, че селскостопанският модел, за който се застъпва, е „неустойчив“ и против законодателството на ЕС.

Ограниченията на ЕС в използването на неоникотиноиди са въведени от 2013 г. насам, но в светлината на новите оценки на EFSA държавите членки трябва да обмислят потенциални изменения на настоящите ограничения за използването на тези пестициди.

Защитата на пчелите е важен въпрос за изпълнителната власт на ЕС, тъй като засяга биоразнообразието и околната среда.

Източници от Европейската комисия заявяват пред EURACTIV, че изпълнителната власт ще прегледа оценките и ще направи изменения на съществуващите предложения „ако е необходимо“. Дискусия по въпроса ще се проведе през втората половина на март в Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

През септември 2017 г. представители на Еврокомисията заявиха, че предстои внасяне на предложение, което допълнително ограничава използването на неоникаотиноидите.

Споделете.

Коментирайте

Close