Вкуси България със SlowTours.bg

Нови формули за земеделските субсидии, свиват обвързаната подкрепа

0

Нови формули, по които ще се изчисляват земеделските субсидии в бъдещата Обща селскостопанска политика, гласуваха евродепутатите днес. Променени са квотите за обвързаната подкрепа, дава се възможност за прехвърляне на процент от директните плащания към бюджета на ПРСР, както и опция фермерите да подават жалби на европейско ниво, ако не са третирани справедливо при отпускането на субсидиите.

Сред по-важните, от предложените над 1900 изменения на ОСП, Европейският парламент одобри 10% от пакета за директни плащания да може да се ползва за обвързана подкрепа, плюс още 2% за протеинови култури. На практика това е намаление на обвързаното подпомагане, тъй като в момента съотношението е 13+2 на сто.

Eвродепутатите гласуваха възможност за прехвърляне на максимум 5% от бюджета на ПРСР към националния пакет за директни плащания (максимум 12% за страните членки с плащане на хектар под средното плащане за ЕС). Идеята е с прехвърлените средства да се финансират еко схемите. Екологията става още по-голям приоритет – дава се възможност за прехвърляне до 12% от националния пакет за директни плащания към бюджета на Програмите за развитие на селските райони. Прехвърлените средства трябва да се използват за мерки, свързани с околна среда и климат.

35% от бюджета на Програмите за развитие на селските райони да отиват за мерките за околна среда и климат и поне 30% от бюджета на директните плащания да се заделят за екологичните схеми, е сред другите гласувани изменения. Евродепутатите поискаха да се дефинират девет задължителни добри земеделски и екологични условия, които земеделските стопани да спазват, за да получат директни плащания. Досега тези условия бяха с две по-малко. Държавите членки ще насърчават фермерите да заделят 10% от земята си за характеристики на ландшафта в полза на биоразнообразието – живи плетове, непродуктивни дървета, езера и др.

В новата ОСП ще залегне изискване поне 6% от пакета на директните плащания на всяка страна членка да отиват в подкрепа на малките и средни стопанства. Ако фермер или бенефициер по ПРСР не е бил третиран справедливо по отношение на субсидиите и ако съответните национални власти не са предприели адекватни действия по неговата жалба, той ще има възможност директно да търси справедливост на европейско ниво, като за целта ще бъде създаден механизъм за жалби.

Евродепутатите гласуваха и увеличение на санкциите от 5% на 10% за тези стопани, които за втори път нарушават изискванията на ЕС, например за хуманно отношение към животните и околна среда. Финалното гласуване в пленарна зала ще бъде  в петък, като от него ще зависи дали ще останат тези текстове в мандата на ЕП за преговори със Съвета.

Споделете.

Коментирайте

Close