Вкуси България със SlowTours.bg

Нови правила при обвързаното подпомагане за млечни и месодайни животни, плодове и зеленчуци

0

Има нови правила по схемите за обвързано подпомагане на месодайни и млечни животни, биволи, плодове и зеленчуци, става ясно от документите, публикувани за обществено обсъждане от Министерството на земеделието. Големите промени засягат обвързаната подкрепа за биволи, промяна има в начина на доказване на реализация месодайни животни, както и в изискваните добиви от мляко от допустимо животно, респективно изискване за реализация на пазара на допустимо животно за млечни крави, овце и кози майки под селекционен контрол.

Зам.-министър Вергиния Кръстева
Вергиния Кръстева, зам.-министър на земеделието

“По този начин се цели постигане на равнопоставеност на земеделските стопани по отношение на изискванията към отглежданите от тях животни, независимо от породата и предназначението им. 

Въвеждането на това изискване за подпомагане ще е приложимо за около 110 000 животни, които представляват около 30% от заявяваните животни по схемата”, коментира в доклада си по готвените промени зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева. 

Минимално изискваните добиви за сливи, ябълки, вишни, както и за оранжерийни домати и краставици, също са занижени. Промените са резултат от изпратената на 1 авгycт миналата година нотификация до Еврокомисията за изменения в Наредба 3. Според тях, тази година ще бъдат отворените следните схеми за обвързано подпомагане:

 • схема за обвързано подпомагане за млечни крави;
 • схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол;
 • схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни);
 • схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници;
 • схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол;
 • схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 – 49 животни);
 • схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
 • схема за обвързано подпомагане за биволи;
 • схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група);
 • схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде);
 • схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан);
 • схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер);
 • схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън);
 • схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);
 • схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци;
 • схема за обвързано подпомагане за протеинови култури.
Биволи

Отпада диференцираното подпомагане по схемата за биволи

Според нотифицираните изменения в схемите за обвързано подпомагане за животни се предлагат три вида промени:

1. Промяна в модела на диференцирано подпомагане, която се изразява в отпадането му при Схемата за обвързана подкрепа за биволи и регламентирането на прилагането на модулиран размер на подпомагането:

– за първите 30 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 30-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,1:1 по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави, по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол, по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници и по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол.

–  за първите 100 (включително) допустими животни за всички стопанства и за над 100-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,1:1 по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол.

Абърдийн Ангус

По нов начин ще се доказва реализация по схемата за месодайни животни

2. Промяна в начина на доказване на реализация при схемите за обвързана подкрепа на месодайни животни – досегашното изискване за наличие на новорегистрирани приплоди в стопанството на кандидата се заменя с изискването за реализация на животни на пазара, съответстващи най-малко на 0,2 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници, за реализация на животни на пазара, съответстващи на най-малко на 0,25 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол, както и за месодайни породи овце и кози за реализация на животни на пазара, съответстващи на най-малко 0.5 животни на допустимо животно, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

Променят изискваните добиви от мляко при млечни животни под селекционен контрол

3. Промяна в изискваните добиви от мляко от допустимо животно, респективно изискване за реализация на пазара на допустимо животно по отношение количеството мляко/брой животни и по отношение породите и предназначението на животните:

 – по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол се предвижда реализация от поне 1 500 кг. мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко за застрашените от изчезване породи и породите с комбинирано използване;

– по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол се предвижда реализация на пазара за млечни породи овце и кози най-малко на 70 кг. мляко и/или еквивалентни млечни продукти на допустимо животно, или най-малко на 35 кг мляко и/или еквивалентни млечни продукти и реализирани на пазара 0.2 животни на допустимо животно, а за автохтонните породи овце и кози – най-малко на 0.2 животни на допустимо за подпомагане животно или 35 кг мляко и/или еквивалентни млечни продукти.

Каракачанска овца

Актуализират се Списъкът на застрашените от изчезване и комбинирани породи говеда под селекционен контрол, Списъкът на млечните породи овце и кози под селекционен контрол, както и Списъкът на породите овце и кози, ползвани за месо, под селекционен контрол.

Намаляват минимално изискваните добиви при плодове и зеленчуци

Промени има и по схемите за обвързано подпомагане в сектор “Плодове и зеленчуци”:

1. Променя се обхватът на културите в схемите за обвързана директна подкрепа за зеленчуци, без да се променят условията за подпомагане, като за кампания 2019 ще се прилагат Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан), Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер), Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, кромид лук и чесън) и Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши).

Ябълки

2. Занижават се изискваните добиви при част от схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци – ябълки, круши и вишни по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група), сливи по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде), както и изискваните за реализация на пазара средни добиви за домати и краставици по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци.

Зеленчукови култури – полско производство: Добив, кг/ха
Пъпеши   8 450
Домати 19 000
Пипер 13 400
Краставици 20 750
Корнишони 19 000
Главесто зеле 17 460
Лук 12 450
Патладжан 18 980
Морков 12 430
Чесън 3 510
Картофи 19 900
Дини 24 870
Овощни култури и десертно грозде (плодове): Добив, кг/ха
Ябълки 11 914
Ягоди 4 980
Круши 5 922
Кайсии и зарзали 4 970
Праскови и нектарини 7 500
Сливи 6 246
Череши 4 700
Вишни 3 718
Малини 3 300
Десертно грозде 4 500
Оранжерийно производство – зеленчуци:Мин. добив, кг/хаСреден добив, кг/ха
Домати в оранжерии 72 000 170 000
Пипер в оранжерии 45 000 85 000
Краставици в оранжерии 81 000 250 000

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник” и се прилага за заявления за подпомагане, подадени след 1 март 2019 г.

Споделете.

Коментирайте

Close