Вкуси България със SlowTours.bg

Нови условия за кандидатстване по пчеларската програма

0

Променят условията за кандидатстване в Националната програма по пчеларство

По нови условия ще кандидатстват пчеларите в Националната програма за пчеларство. Държавен фонд „Земеделие” организира два информационни семинара, на които ще разясни пред пчеларите новите моменти за периода 2014-2016 година. Първият форум ще се проведе на 6 ноември в с. Арбанаси, общ. Велико Търново, а вторият – на 12 ноември в град Пловдив.

Приемът по мерки А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“, Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността” от програмата ще започне на 17 ноември 2014 година.

Приемът на документи по Националната програма за пчеларство започва на 17 ноември

Целта на семинарите е пчеларите да се запознаят с измененията в Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г. за прилагане на Националната програма за пчеларство 2014-2016 г., в съответствие с които ще се подават документите по четирите мерки.

По време на информационните дни пчеларите ще се запознаят и с възможностите за кредитиране на одобрените инвестиции по програмата със средства на ДФ „Земеделие”, както и с условията за промотиране на българските пчелни продукти по схемата „Популяризиране на българските пчелни продукти в това число и произведени по биологичен начин”.

Споделете.

Коментирайте

Close