Вкуси България със SlowTours.bg

Областите Силистра и Ямбол са първи по брой пчелини в страната

0

Областите Силистра и Ямбол водят националната статистика по брой пчелини на глава от населението – на близо 110 души се пада по един пчелин. След тях са в Разград с по един пчелин на 120 души. Средният показател за страната е по един пчелин на 355 души.

В областите Силистра и Ямбол е най-голяма гъстотата на пчелините спрямо населението. Това показват последните статистически данни на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за броя на пчелините и пчелните семейства  у нас към месец юни т.г. В Дунавската област на всеки 109 жителя има по един пчелин, а в Ямболско цифрата е 110.

Трета е област Разград, където съответният показател е 119. Най-малко пчелини и пчелни семейства в цяла България има в област Перник. В цялата област има едва 26 активни пчелина, което пък означава, че на близо 4 600 души се пада по един пчелин. Средният показател пчелин на глава от населението за страната е 355.

Най-много активни регистрирани пчелини има в област Бургас – 1 481. Следват област Добрич с 1 276, област Плевен – 1 135, Враца – 1 132, област Русе – 1 078, Ямбол – 1067. Във всички останали области броят на пчелините е под 1 000. Българските области обаче са с различен размер – по брой население, общини, населени места, землища и т. н.

Когато се вземе предвид съотношението пчелини – брой жители, Силистра и Ямбол са водещи. Прави впечатление, че най-много пчелини има в региони, в които зърнопроизводството е добре застъпено – Добруджа, Дунавската равнина и Тракия. Области с повече планински релеф имат по-слабо развито пчеларство. Смолян, Кюстендил и Габрово са областите с най-малко пчелини след Перник.

Интересно е да се наблюдава размерът на пчелините. В страната 21,5% от пчелините имат 100 или повече семейства, каквито са близо 4 220 пчелина у нас. След Благоевградска област с 465 такива пчелина, на второ място попада област Шумен с 314, трета е област Търговище с 304. В област Перник има само един пчелин със 104 пчелни семейства, всички останали са с под сто.

В област Благоевград над 85% от пчелините са със 100 или повече пчелни семейства. Едва 10 официално регистрирани пчелина от всичките 567 в цялата област са с под 10 пчелни семейства. В Благоевградско е и най-големият самостоятелен български пчелин, наброяващ 2 000 пчелни семейства. Той се намира в землището на с. Дебрен, общ. Гърмен.

Най-голям собственик на пчелни семейства се оказва фирма от Велико Търново, която притежава близо 3 000 пчелни семейства – 1 500 се намират в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, 600 са в с. Шемшево и 800 в с. Босилковци, Русенско.

Най-голям дял в страната имат пчелините с от 11 до 99 пчелни семейства, които съставляват 65% от всички пчелини или малко над 12 500 пчелина. Най-много малки пчелини с от 1 до 10 пчелни семейства има в област Смолян, където 42% от пчелините са с този размер. Втора е област „София град“ с 36.5%, трета е Кюстендилска област – 30,7%. В страната 14% от всички пчелини са с до 10 пчелни семейства, което съответства на 2 833 пчелина.

 

Споделете.

Коментирайте

Close