Вкуси България със SlowTours.bg

Общините и държавата не знаят чии са близо 1000 язовира

0

Близо 1000 български язовира са с неизвестна собственост и общините и държавата не знаят чии са. За две години броят на тези водоеми фантоми е нараснал три пъти – при проверките през 2014 г. бе съобщено, че язовирите с неизяснена собственост са 314. Сега те са вече 964 и са обследвани при проверка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Водните соръжения “не са фигурирали в изходната база данни, предоставена на ДАМТН от различни институции като Министерството на околната среда и водите, областни и общински администрации, експлоатационни дружества, собственици и други”, съобщават от Агенцията.

Излиза, че държавните и частните собственици умишлено или поради немарливост не са дали информация за тези 964 язовира на държавната агенция по метрология. При инциденти и аварии в случай на бедствия и наводнения не е ясно кой ще поеме отговорността. В същото време и областните управители не са си свършили работата и не спазили законодателството, тъй като според чл. 138б от Закона за водите “при спор или неяснота относно собствеността на язовир, областният управител осъществява организацията и техническата му експлоатация до влизането в сила на съдебното решение или до установяване на собственика”. В Закона за водите обаче не е предвидена санкция за областните управители, ако не изпълнят това си задължение.

След наводненията през 2014 г., когато сегашният заместник-аграрен министър Васил Грудев бе министър на земеделието в служебния кабинет “Близнашки”, МЗХ се амбицира да изясни собствеността на всички язовири у нас, дори на тези, които не са под шапката на ведомството. На среща с неправителствени организации от аграрния сектор, сред които Българска асоциация „Биоземеделие“, Асоциация на младите фермери, Национална земеделска камара, Национален аграрен съюз, Федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ и представители на „Напоителни системи“, Грудев увери, че започва картографиране на всички водни обекти в България и създаване на паспорт на всеки язовир. “Той ще съдържа цялата информация за водоема – водосбор, обем, потенциално заливни участъци и др. Ще бъдат идентифицирани и опасните язовири”, каза тогавашният служебен министър Грудев и уточни, че със задачата се заемат Главна дирекция „Земеделие“, Дирекция „Хидромелиорации“ и „Напоителни системи“.

До тази среща с неправителствените организации през септември 2014 г. се стигна, след като те изпратиха писмо до МЗХ, в което настояха за спешни мерки против наводненията. Браншовиците поискаха да се изнесе пълна информация кой стопанисва язовирите в цялата страна и това да стане публична информация, достъпна в интернет, която да се поддържа актуална. На стопанисващите да се вмени конкретна отговорност и дейности, които трябва да вършат, както и тежки санкции при всяка грешка, защото от тях зависи съдбата на хиляди български граждани, тяхното имущество, посеви и насаждания, а понякога и живота на много хора, настояха представителите на неправителствения сектор.

Друго тяхно искане бе, ако не може да се установи кой стопанисва конкретен язовир, да се счита, че реално няма стопанин и да се вземат мерки да влезе във владение такъв – държавата, община, концесионер и да е ясно кой управлява водите. Ако няма желаещи да стопанисват, то задължително трябва това да прави държавата чрез своя специализирана структура или фирма, която да е добре финансирана. Две години по-късно ситуацията с язовирите не само не се е прояснила, но броят на тези с неизяснена собственост се е увеличил три пъти.

Потенциално опасните язовири у нас, по данни на МВР, са 804 и са собственост на НЕК ЕАД, предприятие “Язовири и каскади” – 31, ВиК дружествата към МРРБ – 11, дружествата към Министерството на земеделието -173, поделение на военното министерство – 1 язовир, съобщават днес от ДАМТН. Останалите 588 язовира са общинска и друга собственост.

Издадени са предписания за понижаване на нивото до кота „мъртъв обем“ на 115 язовира. Предписанията за подобряване на техническото състояния на язовирните стени, преливните съоръжения и основните изпускатели, свързани с безопасната техническа експлоатация, са 5 736. Направени са 7 983 предписания за необходимата документация. Срокът на предписанията изтича в края на годината, след което ще бъдат направени повторни проверки и при неизпълнение ще бъдат налагани санкции. Глобите по Закона за водите са от 1000 до 50 000 лева за различните нарушения.

При проверките, контрольорите от ДАМТН са се сблъскали и с други трудности. “Все още не е възможна и идентификацията на голяма част от обектите с посочените в базата данни параметри. Има затруднения и при предоставяне на актовете за собственост от страна на собствениците, а за част от проверените язовири все още не е назначен оператор”. Имало е и язовири без никакъв технически персонал, който да ги поддържа. Резултатите от проверката са изпратени и до Върховната административна прокуратура.

Споделете.

Коментирайте

Close