Caryx

Осигурете максимална вентилация в пчелните гнезда

0

През юни пчелните семейства са в пълно биологично развитие – пчелите покриват всички пити в плодника, магазина и корпусите; летят активно като отглеждат много пило; преработват големи количества нектар и прашец. Времето вече е топло със средни за страната температури между 17 и 22°С; има обилни валежи, а климатичните особености благоприятстват отделянето на нектар.

Цъфтящата медоносна растителност е разнообразна. Продължава цъфтежът на гледичията, аморфата, малината, къпината. Зацъфтяват растения, осигуряващи главна паша на пчелните семейства – липа, драка, резене, кориандър, анасон, слънчоглед, люцерна, лавандула. Развива се ливадната, пасищната и плевелната растителност – всички видове детелина, бяла и жълта комунига, конски босилек, полски синап, бодил и др. Пашата от тези видове е по-бедна, но продължителна. През юни цъфтят и растения от групата специалните медоноси – фацелия, бораго, маточина, асклепиас.

Какви са задължителните дейности на пчеларя през юни?

Направете преглед на пчелните семейства преди главната паша и разширете пчелните гнезда. В зависимост от района на пчеларстване преди започване на главната паша се прави преглед на семействата. Силните и добре развити пчелни семейства се разширяват – Дадан-Блатовите кошери с магазини, а многокорпусните – с корпуси. При силна и продължителна паша, на пчелните семейства, разширени още през месец май с магазини или корпуси, се поставят втори магазин (между плодника и пълнния с нектар магазин) или трети корпус.

Избягвайте честото преглеждане на пчелите

Важно условие за нормално развитие и активна работа на пчелните семейства е да се избягва честото им преглеждане. През този период най-добре е прегледите да се извършват рано сутрин или привечер.

Осигурете максимална вентилация в пчелните гнезда

Важно условие е да се осигури вентилация за по-бързо изпарение на излишната вода от нектара и превръщането му в мед. За целта основният вход се отваря максимално, дъното се спуска и се открива вентилационният му отвор, а също така и горните входове на корпусите. От друга страна, осигуряването на добра вентилация подпомага пчелите за поддържането на оптималната температура в пчелното гнездо и за по-лесното им справяне с високите външни температури.

Използвайте восъкоотделянето

Топлото време и обилното нектароотделяне в природата благоприятстват отделянето на восък от пчелите. За пълноценно използване на строителния им инстинкт трябва да се поставят рамки с восъчни основи за градеж. Новоизградените пити служат за подмяна на старите пити, предназначени за бракуване; комплектуване на нови пчелни семейства.

Чист восък може да се получи и чрез използване на строителни рамки. Използвайки строителната рамка продължава борбата срещу вароатозата с механично-биологични средства. Бъдете внимателни – през месец юни може да се проявят заболявания като хроничен вирусен паралич, майска болест, аскосфероза (варовито пило).

Подвижното пчеларство позволява максимално използване на медоносната растителност

За максимално използване на разнообразната медоносна растителност се практикува подвижно пчеларство. Районът за разполагане на кошерите се избира предварително като се обръща внимание на следното:

  • Районът не трябва да е пренаселен с пчели;
  • Мястото да е отцедливо и добре огрявано от слънцето;
  • Желателно е наблизо да има източник на чиста вода за пчелите.

Пчелните семейства се преместват на новото място една седмица преди цъфтежа на основната медоносна растителност, за да има време пчелите да се ориентират. Кошерите с пчели се подготвят за транспортиране 2-3 дни предварително. Обръща се внимание на:

  • Състояние на кошерите

– старите разнебитени кошери задължително се подменят със здрави;

– пукнатините се запълват с парцали или се замазват с глина;

– дъната се заковават отстрани, за да не се разместват.

  • Комплектуване на пчелното гнездо

– изваждат се тежките, пълни с нектар или мед пити;

– поставят се празни пити или рамки без восъчни основи;

– отстраняват се преградните дъски, страничните и горните изолационни материали;

– в пчелните гнезда се оставят най-малко 3 кг мед, поради засилената консумация на храна при транспортиране.

  • Укрепване на рамките

– подреждат се така, че да не се допират чрез разделителите и да не се местят при транспортиране. Осигуряване на вентилация

Непосредствено преди транспортиране входовете на кошерите се затварят надеждно. Това може да стане с тънки дървени летвички, с обърнати предпазители против мишки, хартия или парцали.

Съветите за пчелари са от най-новата книга „Сезонна работа в пчелина“ на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close