От 2 януари приемат документи за ваучери за гориво

0

Документи за ваучери за гориво ще се приемат от 2 януари до 3 февруари 2014 г.

От 2 януари до 3 февруари догодина ще се приемат декларации от земеделски производители, на които ще бъдат предоставени ваучери за гориво. Земеделското министерство стартира кампанията за предоставяне на държавна помощ под формата на намалена акцизна ставка. Тя е в размер на 84 млн. лв. и ще се отпуска като ваучери за гориво, с които да се компенсират част от разходите на фермерите за газьол, използван при производството на земеделска продукция.

От държавната помощ могат да се възползват всички регистрирани земеделски производители, които обработват площи със земеделски култури и отглеждат животни за производство на първична селскостопанска продукция.

Отпускането на помощта ще става на два етапа. Необходимо е фермерите да подадат в общинските земеделски служби първоначални декларации, лична карта и талон за регистрация като земеделски производители. Те ще трябва да заявят прогнозни данни за годишното потребление на гориво по видове култури и брой животни.

Въвеждат дневник по образец за изразходваното гориво

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на МЗХ. С ваучерите за гориво стопаниje могат да купуват газьол от бензиностанциите, те не могат да се разменят срещу пари.

От началото на 2014 г. земеделските производители трябва да водят дневник по образец за изразходваното количество гориво. В него те трябва да записват какви агротехнически действия са предприели по обработката на почвата или отглеждането на животните.

Споделете.

Коментирайте

Close