Вкуси България със SlowTours.bg

Отпускат до 1,5 млн. евро за проект по инвестиционната мярка

0

„Максималният бюджет на проект по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е 1,5 млн. евро.“ Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева на среща с Френско-българската търговска и индустриална камара. Тя допълни, че Наредбата за прилагането на мярката е публикувана във вторник в Държавен вестник, като там са разписани и критериите, на които трябва да отговарят кандидатите.

„Предстои издаването на заповед, с която ще се даде старт на приема от 14-ти април. Мярката ще бъде отворена осем седмици за инвестиции, които включват строителство, ремонти и създаване на насаждения, а приемът само за земеделска техника ще продължи пет седмици“, уточни министърът. Бюджетът на мярката по този прием ще е в размер на 150 млн. евро.

Общият размер на финансовото подпомагане за земеделието до 2020 г. е над 7,7 млрд. евро, като в него се включват директните плащания, Програмата за развитие на селските райони, както и националните помощи.

През този програмен период няма да важи правилото „първи по време – първи по право”. По този начин няма да има значение кога е подаден проект, тъй като с всички бенефициенти, чиито проекти са одобрени и имат минималния необходим брой точки за финансиране, ще бъдат подписани договори.

Десислава Танева припомни, че миналата година България е сключила договор със Световната банка за подготовка на Стратегия за развитие на хидромелиорациите, чийто срок изтича през юни тази година. „По тази стратегия Европейската комисия ще одобри видовете инвестиции в хидромелиоративните съоръжения и инфраструктура, посочи тя и поясни, че поради тази причина в този прием, който ще започне от 14 април, няма да са допустими инвестиции в такава инфраструктура и съоръжения.

След одобрението на Програмата за развитие на селските райони, както и на база на готовия доклад на Световната банка, Министерството ще уведоми ЕК за допустимите инвестиции в тази област. През есента на тази година предвиждаме да бъде обявен още един прием по инвестиционната мярка“, обясни Десислава Танева.

В рамките на срещата министър Танева съобщи, че до края на годината ще се отворят за прием и още две мерки от ПРСР. „През юни Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, а до края на годината ще стартира и приемът по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, каза министърът.

Междувременно заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев заяви на информационната среща по кампанията за директните плащания в Пазарджик, че схеми са насочени към секторите животновъдство и плодове и зеленчуци, с което се цели да се създаде базова справедливост в земеделието ни. Чрез обвързаната подкрепа към тях се насочват 13% от общият бюджет на директните плащания.

Зам.министър Грудев обясни, че в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. тези сектори се подпомагат приоритетно освен по мерките за агроекология, биологично земеделие и за площи, така и по мярката 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства”, където проектите в секторите плодове и зеленчуци и животновъдство ще получават допълнителни точки за техните проекти. Допълнителни точки ще получават и проектите свързани с биоземеделието и такива на млади фермери.

Споделете.

Коментирайте

Close