Вкуси България със SlowTours.bg

Отпускат над 67 млн. лв. за хуманно отношение към свине и птици

0

Общо 67,56 млн. лева ще бъдат отпуснати през 2019 г. под формата на държавна помощ по схемите за хуманно отношение към свинете и птиците. Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ реши да увеличи с 10 на сто до 33 млн. лева бюджета по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”. Другата схема – „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”, е за 34,560 млн. лв. Тази година ще се изплати и помощта на птицевъдите, които не са получили авансово плащане през 2018 г.

29 фермери от с. Тутраканци ще получат индивидуална държавна помощ de minimis за унищожените 88 домашни прасета заради заболяването Африканска чума по свинете, реши още УС на ДФЗ. На всеки стопанин помощта е изчислена индивидуално според пазарната цена към август 2018 г. и теглото на хуманно евтаназираните животни, според протоколите на Българската агенция по безопасност на храните. 

Помощта се предоставя на едно стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години. В обхвата на помощта за хуманно отношение към свинете са включени следните мерки:

  • Мярка А – Осигуряване на свободна подова площ над задължителния стандарт;
  • Мярка Б – Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа;
  • Мярка В – Използване на фураж, съдържащ най-много 2,5 mg/kg деоксиниваленол.

В обхвата на помощта за хуманно отношение към птиците са включени мерките:

  • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.
  • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт.
  • Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата).
  • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ррт), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит/клиноптилолит/ и др.).

Споделете.

Коментирайте

Close