Вкуси България със SlowTours.bg

Отпускат субсидия до 25 000 лева за покупка на доилна инсталация

0

До 25 000 лева ще е субсидията за инвестиция в доилна инсталация или съоръжение за изхранване на новородени животни мляко, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Приемът на проекти по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ започва на 3 юли и ще продължи до 31 юли, а документи ще се приемат в областните дирекции на фонда.

По схемата ще се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции. Подпомагането се предоставя под формата на субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Срокът на действие на схемата е до 31.12.2020 г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага, е 2 млн. лева. С решение на УС на ДФЗ половината от тях, в размер на 1 млн. лева, се разпределят за 2019 г.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко три години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях, са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Споделете.

Коментирайте

Close