Вкуси България със SlowTours.bg

Отварят приема на проекти за млади фермери

0

Отварят приема на проекти за млади фермери още тази година

Приемът на проекти по мярка 112 за млади фермери ще бъде отворен още през тази година, съобщи аграрният министър Димитър Греков. Средствата за първото плащане по одобрените проектите ще бъдат от бюджетите на Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие“.

На този етап сумата, която ще се осигури по мярката, е 20 млн. лева, като половината от нея са от бюджета на МЗХ и ДФЗ и с нея може да се направят първите плащания по 400 проекта на млади фермери. Средствата са осигурени след ограничаване на други плащания.

Второто плащане по одобрените проекти ще е в рамките на следващия програмен период, уточни зам.-министърът на земеделието Явор Гечев. Ако може да се осигурят и допълнителни резерви, ще се  финансират и допълнителни проекти.

Проектите на млади фермери, които не бъдат одобрени сега, ще бъдат компенсирани, като има се даде право да кандидатстват отново в началото на следващия програмен период през май 2014 г.

Тогава стартира мярката за млади фермери по новата програма и при първия прием на документи по мярката ще бъде коригирано изискването за най-много 14 месеца регистрация като фермер на 18 месеца, така че да се даде възможност и на фермери с по-отдавнашна регистрация да кандидатстват отново.

Ще има засилен контрол по усвояването на средствата за младите фермери, защото досега е имало много нарушения при усвояването на средствата. За целия нов програмен период ще се спазва принципът да не се променят правилата и параметрите на кандидатстване по отделните мерки, докато тече приемът по тях или е стартирало изпълнението им.По този начин ще се гарантира предвидимост за земеделските производители, общините и младите фермери.

Споделете.

Коментирайте

Close