Вкуси България със SlowTours.bg

Отварят мярката за инвестиции в преработка и маркетинг с 40 млн. бюджет

0

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР ще бъде отворена с бюджет от 390,17 млн. лв.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода  2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване с инвестиционни предложения на стойност до 300 000 евро. Процедурата е изцяло насочена към кандидати от хранително-вкусовата промишленост.

С реализирането на проектите следва да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията в сектора чрез въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; опазването на околната среда и други.

С пакета документи може да се запознаете тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/ Крайният срок за представяне на предложения и коментари по публикуваните насоки е до 17 септември 2021 г.  чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: [email protected]

 

Споделете.

Коментирайте

Close