Вкуси България със SlowTours.bg

Пандемията доведе до голям срив на пазара на шафран

0

2020 г. е белязана от голям срив на пазара на шафран, не само на луковици, но и на сух шафранов цвят – големи са количествата, които отлежават при отделните фермери и не могат да бъдат реализирани.

Основна причина е пандемията, но перспективата за пазара на шафран в краткосрочен план никак не изглежда благоприятна, казва в интервю за в. “Китай днес” Васил Гелев, директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ).

Васил Гелев

Васил Гелев, директор на ЦНСССКЦИЕ

Пандемията доведе до драстичен спад на икономическите показатели на отделните държави. Прогнозира се и продължителна икономическа криза след това, която ще продължи няколко години, прогнозира Гелев. В този период и в процеса на възстановяване на световните икономики ще се сблъскаме с факта, че голяма част от продуктите, какъвто е шафранът, ще отстъпят място на продуктите от първа необходимост.

В последните години държавите, традиционни производителки на шафран – Афганистан, Иран, дори Гърция, имат доста конкурентни цени. Към днешна дата, по официална информация от Афганистан, 1 грам висококачествен шафран се изнася за 1, 08 долара, което на този етап прави все по-трудна реализацията на произведен в България шафран.

Как ЦНСССКЦИЕ подпомага българските производители на шафранови луковици и цвят, вижте в интервюто, което препечатваме с незначителни съкращения.

Споделете.

Коментирайте

Close