Вкуси България със SlowTours.bg

Пчеларите със Странджански манов мед получават по 1800 лв. помощ

0

Пчеларите, които произвеждат защитения Странджански манов мед, ще получат по 1800 лв. помощ de minimis. Средствата са, за да покрият разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качествотона меда.

Целта на минималната помощ е от една страна да се подкрепят настоящите производители на манов мед, а от друга – да се привлекат повече нови стопани, които да добиват уникалния пчелен продукт. Странджанският манов мед е със защитено наименование за произход по европейските схеми за качество на Еврокомисията и се произвежда единствено в района на Странджа планина. Схемата ще съдейства за съхраняване на традициите и на поминъка в региона.

На подпомагане подлежат производители на Странджански манов мед, които имат сключен договор за контрол за съответствие на продукта с одобрена спецификация с контролиращо лице, както и да са вписани в публичните електронни регистри на производителите на съответните продукти със защитени наименования, които се поддържат от МЗХГ.

Помощта за производител на Странджански манов мед е в размер на 1800 лв. с ДДС и се предоставя за покриване на разходи за контрол за съответствие с продуктова спецификация, включваща разходи за задължителна годишна проверка на място от контролиращото лице за контрол за съответствие и лабораторен анализ на продукта при направената годишна проверка. Предстои ДФ “Земеделие” да изготви указания съвместно с компетентните дирекции на МЗХГ, които министъра на земеделието, храните и горите трябва да утвърди.

Споделете.

Коментирайте

Close