Вкуси България със SlowTours.bg

Пчеларската програма отваря след месец, парите за биопчеларите – през май

0

Приемът по новата Национална програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. ще започне до края на февруари, съобщи изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Васил Грудев на среща с представители на пчеларските организации.

ДФЗ Среща пчелари

НПП отваря през февруари, увери пчеларите Васил Грудев

В момента тече период на утвърждаване на процедурите и акредитация, след което програмата може да започне. Ще се приемат заявления по основните мерки:

  • Мярка А – Техническа помощ, дейност 1 ”Закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти”;
  • Мярка Б – Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата, дейност 1 ”Закупуване на ВМП срещу вароатоза”;
  • Мярка В – Рационализиране на подвижното пчеларство, дейност 1 „Подпомагане закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство” и дейност 2” Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства”;
  • Мярка Г – Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, дейност 1 „ФХА на пчелния мед”; Мярка Д , дейност 1 „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за увеличение на пчелина”, дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” и дейност 3 „Закупуване на пчелни майки”.

Васил Грудев увери пчеларите, че служителите на ДФЗ ще разглеждат на пълни обороти заявленията на кандидатите и посочи, че очаква в края на март първите договори да бъдат подписани. Около 20 май пчеларите могат да очакват плащането по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2020. Грудев пое ангажимент плащането по мярката да започне с пчеларските дейности.

Споделете.

Коментирайте

Close