Вкуси България със SlowTours.bg

По-малко стопани кандидатстваха за помощ срещу доматения молец

0

По-малко земеделци са кандидатствали тази година за помощ при борба с доматения миниращ молец. Документи са подали 206 стопани, докато през миналата година помощ са поискали 214 земеделци. За 2016 г. кандидатите декларират близо 1 500 хектара по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходи, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera). През миналата година за борба в вредителя по доматите са изплатени 1 990 235 лв., а тази година общият бюджет по схемата е 1 млн. лв. Със средствата се компенсират разходите на зеленчукопроизводителите за закупуване на продукти и средства за растителна защита срещу доматения миниращ молец.

Размерът на помощта за един кандидат за тази година ще се определи след администриране на допустимата за подпомагане площ. Когато сумата на заявените средства надхвърля размера на определения годишен бюджет, се определя коефициент на редукция, с който се преизчислява размера на помощта на всеки заявител.

В срок до 21 октомври кандидатите трябва да представят отчетни документи за закупените и приложени продукти и средства за растителна защита за контрол на доматения миниращ молец. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на помощта е 30 ноември.

Споделете.

Коментирайте

Close