Подадените проекти по подмярка 4.2 надхвърлят 4 пъти бюджета й

0

Четири пъти по-голямо финансиране е заявено за подадените проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. , отколкото е нейният бюджет.  Подадените проекти са 588 със заявени разходи от над 1.6 млрд. лева, а субсидията –  над 810 млн. лева.

Бюджетът на финансовата помощ по подмярката, определен в заповедта на МЗХ за прием, е в размер на левовата равностойност на 100 млн. евро. В рамките на този прием не бяха допустими за подпомагане разходи за интегрирани проекти и за проекти за колективни инвестиции, с изключение на разходи за колективни инвестиции, представени от признати групи/организации на производители.

Най-много проекти за преработка и маркетинг на селскостопански продукти са подадени от област Пловдив – 81 заявления, следвана от област Сливен с 29 проекта. В три области – Пазарджик, София и Стара Загора, са подадени по 28 заявления.

Целта на подмярка 4.2 е повишаването на икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост, подобряването на качеството и безопасността на храните, както  и постигане на съответствие със стандартите на ЕС.

 

 

Споделете.

Коментирайте

Close