Вкуси България със SlowTours.bg

Подпомагат със 776 000 лв. стопани на овце и кози под селекционен контрол

0

ДФ “Земеделие” ще преведе 776 000 лв. помощ по de minimis на земеделски стопани, които отглеждат овце и кози майки под селекционен контрол, но не са реализирали на пазара минимално изискваните количества мляко.

Помощта се предоставя на стопани, които са заявили за подпомагане Схемата за обвързана подкрепа за овце майки или кози майки под селекционен контрол за Кампания 2018 г., и които не са могли да представят документи за реализация на мляко в пълен обем. Допустимите за подпомагане животни, чиито 312 стопани не са могли да докажат реализация на мляко по схемата, са 19 588. Предстои ДФ “Земеделие” и аграрното министерство да изготвят указания за предоставяне на помощта.

До 13,28 млн. лв. ще бъдат изплатени като втори транш по Схемата за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързани с производството (ПНДЖЗ) за Кампания 2019 г., съобщиха още от ДФЗ. През октомври фондът преведе първия транш от общо 15,78 млн. лева на 6 963 животновъди, заявили подпомагане по схемата. От ДФЗ припомнят, че преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. В Кампания 2019 г. средствата за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигнат максимум 55% от бюджета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.

Междувременно стана ясно, че бюджетът по схемата “Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните” се увеличава от 5,5 млн. лева на 7,1 млн. лева. Помощта се предоставя на развъдните организации/ИАСРЖ за извършените от тях услуги и не включва директни плащания към бенефициерите. По линия на помощта се подпомагат до 100% от административните разходи за водене на родословна книга и до 70% от разходите за определяне на продуктивните и генетичните качества на животните.

Разпределя се допълнителен финансов ресурс за 2019 г. по схема на “Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга за определяне продуктивността и генетичните качества на животните” в размер на 1 676 000 лв. За това прилагането на подпомагане също тепърва ще се изготвят указания.

Споделете.

Коментирайте

Close