Kinto

Мария Габриел: Поленът е естествена съставка на меда

2

Комисията по земеделие прие становището на Мария Габриел, че поленът е естествена съставка на меда

Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент прие становището на евродепутата Мария Габриел, че поленът е естествена съставка на меда. Тя предлага да се измени Директива 2001/110/ЕО на Съвета за меда.  Целта на Габриел е да разясни предложението на Европейската комисия за изменение на Директивата за меда, че поленът е естествена съставка на меда, а не допълнително добавен елемент.

Дефинирането на полена е и основният дебат по отношение на Директивата за меда – дали поленът е естествена съставка на меда, или е допълнителна добавка. Европейската комисия, от една страна, предлага поленът да се дефинира като естествена съставна част на меда. Но от друга страна е решението на Съда на Европейския съюз по случая „Баблок“, според което поленът е външна съставка на меда.  Въпросът, макар да изглежда технически, е важен, тъй като има пряка връзка с темата за ГМО и етикетирането.

В становището си Мария Габриел призовава да се обърне внимание на преките ефекти върху пчеларите при изменение на директивата. Така ще бъдат спестени допълнителните разходи за тестване и етикетиране на меда. Освен това ще се утвърди  репутацията на меда като натурален продукт и той няма да бъде въвлечен в дебата генно-модифицираните организми.

„Медът се счита за здравословен естествен продукт. Ако поленът бъде назован „съставка“, потребителите могат да помислят, че той е отделен продукт, който се добавя към меда, което ще накърни репутацията на меда като натурален продукт“, коментира Мария Габриел.

Приетото в Комисията по земеделие становище ще бъде включено в доклада на  водещата Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Споделете.

2 коментара

  1. Ilia Tsonev on

    Това становище, меко казано, е силно смущаващо. В началото на м. февруари почти всички пчеларски оргнизции изпратихнме протестно писмо точно срещу твурдението, че поленът е ествествена съставка на меда. Такова твърдение застъпва Комисията към ЕС, но то не е и интерс както на потребителите, така и на пчеларите. Ние разполагаме с протеста по този въпрос и на много европейски пчеларскии организации.

Коментирайте

Close