Вкуси България със SlowTours.bg

Половин милион лева за месодайни крави под селекционен контрол

0

Животновъдите, които отглеждат специализирани породи месодайни крави под селекционен контрол, получиха 550 000 лева по държавната помощ de minimis. Финансовата подкрепа за глава добитък е до 80 лв. и се разпределя между 139 земеделски стопани.

На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани животновъди, отглеждали през 2018 г. месодайни крави под селекционен контрол от породите Абърдийн ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак, Шароле. Животните следва да са допустими за подпомагане в кампанията за директни плащания през 2018 г. по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол. В началото на април Управителният съвет на фонда утвърди бюджет до 800 000 лева в помощ на месодайното животновъдство.

Помощта има за цел да насърчи преодоляването на трудностите, които животновъдите изпитват в сектора на месодайното говедовъдство. Очакваният ефект е постигане на икономическа устойчивост и стабилизиране на фермерските доходи от производствената дейност. Развъждането на чистопородни животни от специализирани месодайни породи и тяхната реализация води до по-голям пряк икономически ефект по отношение на брутната добавена стойност в отрасъла на селското стопанство, мотивират се от ДФЗ.

Споделете.

Коментирайте

Close