Вкуси България със SlowTours.bg

Преработката на домати е нараснала двойно за 3 г.

0

Има раздвижване в преработката на зеленчуци, като консервната промишленост съживява своята дейност. Очаква се над 45 хил. т. домати да са предназначени за преработка, посочват в анализ учените от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика при Селскостопанска академия. Това е почти два пъти повече в сравнение с 2012 г.

Очакванията за количествата, предназначени за преработка, са твърде песимистични, смята Милен Стоянов от ръководството на Българска асоциация “Биопродукти”. “Лично аз сключих договор за изкупуване от мен по 100 тона годишно от 2017 г.”, поясни той. Отделно при приема по мярка 4.2 през миналата година имаше страшно много проекти за преработка, припомнят от бранша.

През миналата година са били засадени повече площи с домати, пипер и краставици, които достигат 7,2 хил. ха. През 2014 г. площите с трите култури са били едва 6,3 хил. ха. Наблюдаваното увеличение идва по линия на площите с пипер, които достигат обичайните си нива от последните 2-3 години. Производството на домати, пипер и краставици в страната през 2015 година се увеличава слабо, което се дължи основно на пипера. Най-отличителното е, че вносът расте, като на годишна база при доматите достига над 25%. Силното предлагане на зеленчуци отвън и спадът в цените е причина за силния внос. Цените и при доматите и при пипера са с около 20% по-ниски отколкото през 2014 година. През 2016 година тенденцията на ниски цени ще продължи, което е и продължение на конкуренцията и засиленото предлагане отвън.

Цени на едро лв./кг.
01.201602.201603.2016 04.2016*
Домати  – оранжерийни2,402,112,032,41
Домати – внос2,091,731,31,98
Краставици – оранжерийни2,352,912,341,54
Краставици – внос1,752,351,721,18

ДКСБТ- Седмичен бюлетин За 04.2016 г. цените са прогнозни Тази година се очаква да има задържане на изкупните цени на нива подобни на 2015 г. Крайните цени през 2016 г. се очаква да бъдат малко по-ниски при доматите, но по-високи при пипера и краставиците. През април на месечна база се отчита почти 40% спад в цените на едро при краставиците. Цените на вносните домати и краставици поддържат по-ниски ценови равнища, отколкото родното производство, с около 10-15%, което издава по-ниска ценова конкурентоспособност.

Цени на дребно лв./кг.
01.201602.201603.2016 04.2016*
Домати3,142,672,392,71
Краставици2,643,292,892,08
Чушки (зелени)3,19 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü 

Източник: САПИ (седмичен информационен бюлетин) За 04.2016 г. цените са прогнозни Турция, един от най-големите, както регионални, така и континентални производители на зеленчуци отбелязва спад на годишна база (януари-февруари 2016/2015) в износа на пресни плодове и зеленчуци с почти 73%. Най-голям е спадът към Русия, с почти 66%, но спад има и към Иран – 23%, Сирия – 45% и България – 26%. Изкупните цени в Южна Турция на оранжерийни домати през март 2016 г. падат до под 0,2 евро за кг. Това доведе до протести на производителите , които са недоволни, че в търговията на едро цените се покачват до над 0,9 евро за кг.

Тези проблеми в зеленчукопроизводството на Турция доведоха до настояване и обмисляне на целеви помощи за производителите, което да ги спаси от загуби. Холандия планира през 2016 година да достигне рекордно производство на домати – 900 хил. тона. Те ще бъдат произведени от 1760 ха. В същото време 85% от продажбите и пазарната организация се пада на организации на производителите.

Испания, другият голям производител на зеленчуци, също изпитва трудности в реализацията на продукцията, най-вече заради руското ембарго. Това води до излишъци, като проблем пред износа са тарифите. Докато вносът в Европейския съюз се урежда на ниво ЕС, при износа всяка страна сама се договаря, защото ЕС не действа като единен икономически субект.

Споделете.

Коментирайте

Close