Вкуси България със SlowTours.bg

Преведоха 4 млн. лв. субсидии на производителите на памук

0

Близо 4 млн. лв. субсидии преведе ДФ „Земеделие“ на производителите на памук. Подпомагането е по Схемата за специално плащане за памук за Кампания 2020 г.

Субсидии получават 112 земеделски стопани. Те отглеждат памук от сортове, вписани в Сортовата листа на България или в Европейския каталог на полските култури. За да получат финансиране кандидатите по Схемата за памук трябваше до 1 декември 2020 г. да предоставят сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция. Изискването е посочено в наредбата за прилагане на схемите за директни плащания. Те трябва да спазват и минимална гъстота на посевите не по-малко от 8000 бр./декар.

Субсидиите за памука увеличиха производителите му двойно. Докато нямаше субсидиране за културата памук само дузина земеделски производители в България се занимаваха с отглеждането му. В доклад на Европейската комисия за сектора памукопроизводство в рамките на ЕС през 2014 г. бе посочено, че „секторът на памука в България е от изключително малък размер – 400 хектара памук, 10 до 12 производители през 2012 г., и едно съоръжение за пречистване на памук“.

Споделете.

Коментирайте

Close