Вкуси България със SlowTours.bg

Преведоха още 74 млн. лв. по СЕПП, пуснаха и парите за хуманно отношение

0

ДФ Земеделие“ преведе още над 74 млн. лв. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Субсидии получиха 56 595 земеделски стопани. Изчисленията са направени по окончателна ставка от 194,58 лв./хектар.

Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), на база подадени възражения за Кампания 2019 г. Преводът е осъществен и след насрещна проверка на данните за заплати и осигуровки, които земеделските стопани са декларирали пред Националната агенция за приходите (НАП).

С това плащане общо оторизираните средства по СЕПП за кампания 2019 г. достигнаха  711,9 млн. лв. През декември миналата година земеделските стопани получиха основната част от плащанията за единица площ в размер на 638 млн. лв.

Междувременно ДФЗ пусна и близо 2,7 млн. лева към 247 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Общо 642 фермери подадоха документи за подпомагане по мярката за 2019 година. Финансовата помощ на кандидатите се изплаща поетапно – след приключване на всички проверки, които продължават и в момента.

Мярка 14 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности трябва да гарантират по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, опазване на околната среда, както и повишаване безопасността на труда на фермерите. Субсидиите следва да компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ).

Годишният размер на плащането за говедовъди и биволовъди по подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“ (съгласно НАРЕДБА № 4 от 08.08.2017 г.) е:

• за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане за телета на закрито – 27,46 евро за животинска единица;
• за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане на крави и биволици на закрито – 42,71 евро за животинска единица;
• за свободно отглеждане на говеда и биволи над 6 – месечна възраст на открито – 24,54 евро за животинска единица.

Годишният размер на плащането за овцевъди и козевъди по подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ“ е:

• за осигуряване на свободна подова площ на закрито – 44,40 евро за животинска единица;
• за свободно отглеждане на открито – 22,50 евро за животинска единица.

Споделете.

Коментирайте

Close