Вкуси България със SlowTours.bg

Преведоха парите по de minimis за реализацията на говеждо месо

0

ДФ “Земеделие” преведе 170 100 лв. на 62 стопани за покриване на разходите за реализация на българско говеждо месо.

Подпомагането е по схемата de minimis и покрива част от разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор “Говеждо месо”. Финансовата подкрепа има за цел да помогне на родните производители да реализират отгледаните от тях говеда. Помощта се предоставя за животните, заклани и реализирани в периода 1 август – 18 ноември 2020 г.

Размерът на подпомагането е до 150 лв. на заклано говедо. Средствата на останалите бенефициенти, които са кандидатствали по помощта, ще бъдат изплатени след приключване на всички административни проверки.

Споделете.

Коментирайте

Close