Вкуси България със SlowTours.bg

Преведоха субсидиите по схемата за млади земеделски стопани

0

Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо 3 млн. лева по схемата за млади земеделски стопани. Подпомагане получиха 3 713 млади фермери, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2020 и са отбелязали участие по схемата за млади земеделски стопани.

Прилагането на схемата, като част от директните плащания, започна от Кампания 2015. Допустими кандидати са фермери, които към годината на първото кандидатстване, не са навършили 40 години. Финансова подкрепа се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП.

Субсидията по схемата представлява допълнителна надбавка, която се равнява на 50% от подпомагането на хектар по СЕПП. До края на месец юни ще бъдат изплатени и средствата по схемата за дребните земеделски стопани (ДЗС).

Споделете.

Коментирайте

Close