InVigor_Promo

Преведоха втори транш от над 9 млн. лв. за намаления акциз върху газьола

0

Втори транш от 9,22 млн. лева преведе ДФ „Земеделие“ на 9 429 земеделски стопани за намаления акциз върху газьола. Средствата
по „Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ представляват остатъка от индивидуалния размер на помощта за всички земеделски стопани по схемата. В края на 2018 г. на 9 429 земеделски стопани бяха преведени близо 73 млн. лева, представляващи 88,77% от одобрения размер на финансирането.

Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Отстъпката за литър гориво е определена в размер на 0,38 лева.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат валидно заявление за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. Фермерите, отглеждащи животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close