BASF Priaxor

Превеждат на части парите за говеда и биволи

0

Субсидиите за говеда и биволи за необвързано производство по Схемата за преходна национална помощ ще се изплащат на два транша, съобщиха днес от земеделското министерство. Общата сума е по 190 лева на животно за говедовъдите и по 336 лв. за стопаните, отглеждащи биволи. Част от парите – по 102.40 лв. за говедо и по 183 лв. за бивол, фермерите ще получат сега, а остатъкът от субсидиите ще бъде преведен през януари 2017 г.

По Схемата за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, помощта е по 35.43 лв. за едно животно. Плащанията ще започнат в рамките на настоящата седмицата, като Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати в пълен размер субсидиите на стопаните отглеждащи овце-майки и кози-майки.

Финансовият пакет по Схемата за преходна национална помощ за говеда за 2016 година е в размер над 44 млн. лева. Общият бюджет по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за настоящата кампания е над 37 млн. лева, като броят на подпомаганите животни се увеличава с над 33 хил. броя или с повече от 3 на сто. 36.6 милиона лева са преведени на 7 460 животновъди за изплащане на пълния размер субсидии по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3), съобщиха от ДФ “Земеделие”. По схемата се подпомагат фермери със стопанства с 50 или повече овце-майки и/или кози-майки. Изискване към животновъдите е да продължат да отглеждат най-малко 80 на сто от заявените животни поне 100 дни след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Право на подпомагане по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close