Вкуси България със SlowTours.bg

Продават зеленчуците четири пъти по-скъпо от изкупната цена

0

Изкупните цени на домати, пипер и краставици представляват между 25-35% от крайната цена при доматите и до 45% от крайната цена при краставиците. Това показва анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) при Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия. Според учените, цените на зеленчуците в България в последните години растат, като това се отнася, както до цените на едро, така и до цените за крайно потребление. През 2014 г. са достигнати най-високи средни годишни цени, през миналата година се наблюдава известен спад, но цените се задържат сравнително високи в сравнение с предишни години. Цените на дребно не копират в пълна степен изкупните цени и цените на едро, изтъкват анализаторите.

Цените на едро в България за последните месеци се движат в диапазона до 2,4 лв/кг при домати за януари 2016 и 2,91 лв/кг за краставици за февруари 2016. В следващите месеци се очаква намаление на цените заради увеличаване на количествата вносна продукция от по-топли региони на света. И в момента, българската оранжерийна продукция се продава на по-високи цени от вносната, като при краставиците разликата е почти 25%. Цените и в България, и в ЕС са функция на търсенето и предлагането, като в потреблението се наблюдава
задържане на общата консумация, докато производството в ЕС слабо намалява с до 5% за последните 2-3 години.
Цени на едро на зеленчуци
В последните години площите заети с домати, пипер и краставици полско производство достигнаха своя исторически минимум, се посочва в анализа. През 2014 г. площите с 3-те култури паднаха до 6,3 хил. ха. В следващите години се очаква да има слабо повишение в площите, като то варира в диапазона между 7-8 хил. ха. Производството с домати, пипер и краставици в страната намалява, но в по-слаба степен в сравнение с площите.

Очаква се полското производство с тези зеленчуци да достигне 175 хил.т за година. Производството зависи изключително от добивите, като при полските домати се наблюдават по-големи колебания и вариативност на добивите в сравнение с пипера, където вариациите са около 15-20%, докато при доматите могат да достигнат и 40%. Оранжерийното производство с домати, краставици и пипер през 2015 г. се предвижда да се запази на нивата приблизително от предишната година. Абсолютният минимум е достигнат през 2012 година, когато производството е на почти половина от нивата през последните години. През 2016 година се предвижда да има задържане на производствените равнища и дори да има леко увеличение.
Цени на дребно на зеленчуци
Съседството на България с Република Турция поставя страната редом до един от най-големите производители на зеленчуци в света. Около 76% от брутния селскостопански продукт на Турция се пада на зеленчуците. Общото производство на зеленчуци достига над 28 млн.тона, като в последните години се увеличава. Наред с това се наблюдава преструктуриране на производството, като Турция увеличава производството си на
домати и особено на краставици, както и на плодови зеленчуци, като намаление се наблюдава при кореноплодните, пипера и лука.

Европа е нетен вносител на зеленчуци, като за последните няколко години се наблюдава увеличение на вноса с почти 10% в сравнение с 2010 год. Общият внос на зеленчуци в Европа достига 25 млн.тона. Мароко, Египет и Турция са най-големите вносители на зеленчуци в Европа. ЕС е разделена по отношение на производство и търговия, като основните страни производителки и износителки на зеленчуци са Холандия, Испания, Франция и Полша. Основните вносителки са Великобритания, Германия, Италия.

Споделете.

Коментирайте

Close