Уроци по пчеларство: Продуктивност и сила на пчелните семейства

0

Продуктивността на пчелните семейства е в пряка зависимост, освен от пашата, и от количеството па пчелите и от техните наследствени качества. Само силните, здрави и дейни пчелни семейства могат да дадат много мед, восък и нови семейства и най-резултатно да участват при опрашването на селскостопанските култури. През зимата и пролетта силните семейства по-добре запазват топлината в гнездото и изразходват по-малко храна за поддържане на необходимата топлина (пресметнато на 1 кг пчели). Поради това те по-сполучливо презимуват, а икономисаната храна използуват за по-доброто си развитие. Освен това силните семейства встъпват в пролетта с изтощени от презимуването пчели, които по-продължително живеят и следователно по-добре подпомагат пролетното им развитие.

Развитието на силните семейства започва още от ранна пролет с бърз темп, като майките усилено снасят яйца, а пчелите подготвят килийките и отглеждат пилото, чието количество съответства на силата на семейството и яйценосната способност на майката. При слабите семейства яйценосенето на майките е ограничено поради недостиг на пчели, които да подготвят килийките и да хранят и топлят пилото. Благодарение по-голямото количество пчели кърмачки в силните семейства на тях се падат по-малко личинки, поради което пилото бива по добре хранено и отглеждано. От него се излюпват пълноценни, добре развити пчели с по-голяма жизненост и издръжливост при неблагоприятни условия, с по-голяма работоспособност и с по-дълъг живот.

Научните изследвания показват, че пчелите, отгледани в силни семейства, имат с 5—8 дни по-дълъг живот, хоботчето им е с 8% по-дълго, мускулите, краката и крилата им са по-добре развити, а медовото стомахче е по-обемисто. Ето защо те могат да отиват на паша по-далеч и да пренасят около два пъти по-голямо количество нектар при полета си, в сравнение с пчелите, отгледани от слабите семейства. През пролетта в силните семейства се натрупват все по-голямо количество летящи пчели, които най-пълно използват както главната паша, така и предшестващите я по-слаби паши и събират много мед.

В същото време слабите семейства продължават развитието си и през главната паша, когато по-голямата част от пчелите им са ангажирани с оглеждането и затоплянето на пилото. Поради това те имат малко летящи пчели и пропускат всички паши, без да съберат достатъчно мед дори за собственото си изхранване. Силните семейства изграждат повече пити, произвеждат повече восък и тяхното пило и пчели са по-устойчиви на заболявания. Те също така по-рядко биват нападани от пчели крадци и по-лесно се справят с неприятелите и вредителите.

Определяне силата на пчелните семейства

Силата на пчелните семейства се определя по броя на междурамията, които са запълнени с пчели, или което е все едно, по броя на питите, нормално покрити с пчели, като се има предвид плодниковата пита. От броя на целите пити, покрити с пчели, може да се определи и приблизителното количество на пчелите в кг, както и в бройки, като се знае, че пчелите на една цяла нормално покрита даданблатова пита тежат 200—250 г и че 10 000 пчели тежат 1 кг. При многокорпусните кошери на една пита има около 180 г пчели. За по-голяма точност при провеждане па опити се претеглят самите пчели, като се изтърсват в полиетиленова торба.

По количеството па пчелите пчелните семейства се разпределят на силни, средни и слаби. Стойността на тези величини обаче е различна в зависимост от това, по кое време на годината се нрави преценката. Така например за силни се смятат онези семейства, които по време на главния пролетен преглед имат над 8 цели даданблатови пити с пчели. За главната паша пчелите им запълват добре целия плодник и още два магазина или един корпус, т. е. покриват общо 24 пити (около 60 000 пчели), а през есента имат над 9 пити с пчели.

Слаби са семействата, които при пролетния преглед имат по-малко от 5 пити, покрити с пчели, при есенния по-малко от 6, а по време на главната паша не повече от 9, поради което не трябва да им се поставя магазин. Тези стойности при многокорпусните кошери се увеличават с 25%, понеже площта на питата при тях е съответно по-малка. Средните семейства по сила са между силните и слабите. По по време на главната паша те са достатъчно силни, за да усвоят едни магазин, а в някои случаи и два.

Мерки за поддържане на силни пчелни семейства

За създаването и поддържането на целогодишно силни, здрави и дейни пчелни семейства трябва да се прилагат редица мерки, които се свеждат до следното:

1) осигуряване на есенно развитие на пчелните семейства за отглеждане на много млади, физиологически запазени пчели преди зазимяването;

2) правилно зазимяване на пчелните семейства и осигуряване на добра защита на кошерите от студените ветрове през зимата и пролетта;

3) навременно подпомагане неблагополучните, гладните и слабите семейства;

4) създаване на условия за бързо развитие на пчелните семейства през пролетта и за отглеждане на голямо количество пълноценни пчели за главната паша, като им се осигуряват достатъчно храна и качествени пити;

5) използване на подходящи системи кошери и прилагане на високоефективни прогресивни методи за работа с пчелите;

6) поддържане на пчелните семейства в работно състояние и най-пълно използване за произвеждане на повече восък и за събиране на повече мед, като им се осигурява постоянна подкрепителна и богата главна паша и се практикува подвижно пчеларство;

7) редовна смяна на старите и негодни майки с млади от най-добър произход;

8) борба срещу търтеите;

9) сформиране на нови пчелни семейства от най-силните и високопродуктивни семейства;

10) обменяне на племенен (размножителен) материал (майки и пчелни семейства) с други неродствени, високопродуктивни и здрави пчелини;

11) създаване на постоянни условия за най-пълно развитие и усъвършенстване на производителните качества на майките и пчелите;

12) предпазване от заболяване и отравяне па пчелните семейства и предприемане на ефикасна борба срещу появилите се болести и неприятели.

От цялостното прилагане на този комплекс от мерки, съобразени с характера на пчелната паша и климатичните особености на района, зависи създаването на силни, здрави и дейни пчелни семейства, които са основа за високопродуктивно и рентабилно любителско и промишлено пчеларство.

Agronovinite.com ще продължи да публикува статии за начинаещи пчелари от “Календарен справочник по пчеларство” на ст. н. с. Любен Радоев

Споделете.

Коментирайте

Close