Caryx

Публикуваха график за директните плащания за Кампания 2017

0

Министерство на земеделието, храните и горите публикува на официалната си интернет страница актуализиран индикативен график за предстоящите плащания по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2017, които ще бъдат извършени през календарната 2018 година.

Мeжду 20 и 30 януари ще се изплаща вторият транш от парите по схемите за преходна национална помощ за говеда (ПНДЖ1) и за овце майки и кози майки (ПНДЖ3), необвързани с производството. След 10 мяарт е предвидено да се преведат парите по схемите за обвързано подпомагане – сектор плодове и зеленчуци, а между 20 и 30 март ще се изплати подпомагането по Схемата за преразпределително плащане (СПП).

Между 10 и 30 април е предвидено да се изплати подпомагането по Схемата за зелени директни плащания (ЗДП), а в края на същия месец стопаните ще получат средства по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК). Пак през април са планирани плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“. Оттук можете да изтеглите новия индикативен ГРАФИК за останалите плащания през тази година.

До момента за Кампания 2017 в периода октомври – декември 2017 г. над 785 млн. лв. бяха изплатени на земеделските стопани по схемите за преходна национална помощ, схемите за обвързана подкрепа в сферата на животновъдството и схемата за единно плащане на площ.

От началото на месец март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2018. В ДФ „Земеделие“ е създадена необходимата организация на работа за да получат земеделските стопани субсидиите си в срокове, максимално близки до заложените в индикативния график.

Графикът за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии.

Споделете.

Коментирайте

Close