Kinto

Разсрочват кредитите на животновъдите и картофопроизводителите

0

Кредитите, отпуснати на животновъди през периода 2008-2012 г. и на картофопроизводителите, получили заеми през 2012 г., ще бъдат разсрочени, реши Държавен фонд „Земеделие“. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер 4%.

Производителите на картофи могат да подадат заявления в ОД на ДФЗ от 27 ноември 2017 г. до 20 декември 2017 г. Предложения за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“ ще се приемат от 25 ноември 2017 г. до 28 февруари 2018 г.

Отсрочват се дължимите към 27.11.2017 г. :

  • главница и лихва по предоставени през 2008 и 2010 г. кредити на птицевъдите и свиневъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2018 г.
  • главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2018 г.
  • главница по предоставени кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи до 27.11.2018 г. Същото се прилага при условие, че дължимата към 27.11.2017 г. лихва е възстановена преди подаване на заявление за отсрочване;

От възможността за разсрочване на дължимите заеми могат да се възползват само фермери, които през стопанската 2016-2017 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът, и имат регистриран животновъден обект.

Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животните, които не подлежат на идентификация – писмо от официален ветеринарен лекар. Допълнителна информация за отсрочване на отпуснатите кредити има в сайта на ДФЗ.

 

 

Споделете.

Коментирайте

Close