Вкуси България със SlowTours.bg

Регистрацията на кладенци продължава, но с нов краен срок

0

Задължителната регистрация на кладенци и сондажи продължава, но крайният срок за това ще бъде променен. Нерегистрираните кладенци трябваше да бъдат премахвани след 27 ноември 2020 г., но министърът на екологията Емил Димитров обяви, че ще поиска от парламента отлагане с 1 година на регистрирането на кладенците.

“Обсъждаме го с министъра на земеделието. От 10 години се върти проблемът. Но тази година заради коронавируса е по-добре да го отложим с 1 или 2 години”, заяви Емил Димитров в предаването “Неделята на NOVA”. Според източници в МОСВ обаче това не отлага процеса по регистрация, а само променя крайния срок. Новата дата ще бъде обявена до няколко дни.

Фирмите и гражданите трябва да регистрират съоръженията си за подземни води в имотите си. Това са кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, напомни Министерството на околната среда и водите. Ако не го направят, то след определения краен срок те няма да могат да ги използват. При установяване на незаконни съоръжения за водовземане, кладенците и сондажите ще се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност.

Собствениците трябва да подадат заявление за вписване в регистъра. То съдържа:

  • Данни за поземления имот: идентификатор, нотариален акт, скица (валидна скица), адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
  • Три имена на собственика на имота;
  • Дата на строителство, номер на разрешението за строеж и / или акт за узаконяване от съответната община;
  • Географски координати на кладенеца и/или разстояние от границите на имота;
  • Тип кладенец;
  • Строителство: дълбочина, диаметър на тръбата или отвора на зиданите кладенци, водоприемна част;
  • Начин на водовземане;
  • Цел, за която се използва изтеглената вода или намеренията за бъдеща употреба.

Всеки собственик на имот трябва да изпрати до басейновата дирекция, на чиято територи попада имотът му, попълнен и подписан формуляр “РГ2”, заедно с копие от нотариалния акт на имота и валидна скица на имота. Документите се изпращат чрез куриер или по пощата до дирекцията или се подават на място. Също така има възможност да ги изпратите онлайн, ако са сканирани копия, или са подписани с валиден електронен подпис.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб.м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци.

Друг е редът за регистрация на съоръженията за стопански субекти. Собствениците на такива кладенци също трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване в регистрите на водовземните съоръжения, но с други документи. Повече информация за това може да се прочете на сайта на МОСВ.

Споделете.

Коментирайте

Close