С близо 11% повече птици са отгледали птицевъдите ни през 2014 г.

0

Общо 14.6 млн.  птици са отгледали у нас през 2014 година българските птицевъди. Това е с 10.6% повече, в сравнение с предходната година, показва докладът на отдел “Агростатистика” към земеделското министерство. Данните са събрани на база проведени анкети “Птицевъдството в България“.

Броят на кокошките носачки и подрастващите е 6.8 млн. броя. От тях 4.7 млн. броя са стокови носачки, малко под 1.0 млн. броя са разплодни носачки и около 1.2 млн. броя са подрастващи носачки.
Птицевъдство в България през 2014Общо кокошките носачки и подрастващите се увеличават с 3.4%, а пилетата за месо – с 21.3%. Птицефермите с 10 хил. и повече кокошки носачки и подрастващи са 63 и в тях се отглеждат 75.7% от птиците или 5.2 млн. броя.
Птицевъдство в България през 201497.4% от пилетата за угояване се отглеждат в 82 птицеферми с 10 хил. и повече птици.

Към 31-ви декември 2014 г. пуйките и патиците се увеличават съответно с 4.7% и с 5.3%, а гъските са с 8.7% по-малко (Таблица 1). Общият брой на другите видове птици се увеличава с 33.3%.
Птицевъдство в България през 2014
Произведените яйца в България през 2014 година са 1.219 млрд. броя, което е с 2.0% повече в сравнение с предходната година. От тях около 1.209 млрд. броя са от кокошки. Закланите птици през 2014 г. са 53.0 млн. броя, а произведеното месо е малко над 102 хил. тона.
Птицевъдство в България през 2014
Заложените яйца за инкубация са 96.3 млн. броя, от тях 92.0 млн. броя са от кокошки. Заложените яйца за инкубация за производство на пилета бройлери са 88.6 млн. броя (86.8% от всички яйца).

Заложените яйца за производство на кокошки носачки са 7.1 млн. броя. Реализираните еднодневни птици през 2013 година са 71.3 млн. броя общо, от които 63.9 млн. броя са пилета от специализирани хибриди за производство на месо и над 2.7 млн. броя сексирани пилета за носачки.
Производство на яйца в България 2014

Споделете.

Коментирайте

Close