С бюджет от 16 млн. лв. отвори мярката за фермерските пазари

0

С години чаканата подмярка 16.4 за подкрепа на фермерските пазари най-после отвори вчера с бюджет от 15,65 милиона лева. Финансирането е насочено към късите веригите за доставка и местните пазари, за да имат възможност потребителите директно да купуват продукти от местните производители.

Финансирането по подмярката е насочено към създаването, организацията, укрепването и популяризирането на местните пазари и късите вериги за доставки. Като “местни пазари” се определят пазарите, които са в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта. В този радиус трябва да се осъществяват както преработката на продукта, така и продажбата му на крайния потребител.

Допустимите кандидати по подмярка 16.4 са юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или дружества, учредени по смисъла на Закона за задълженията и договорите, които представят колективен проект за сътрудничество за изграждането и развитието на къса верига за доставки или за изграждане и развитие на местен пазар. Максималният размер на финансовата помощ за един проект е 586 740 лв., а минималният – 15 000 лв.

Експерти се опасяват, че правилата на подмярката дават възможност на по-големи производители да си направят фермерски пазари и по този начин да променят изцяло концепцията им. “Целта е подмярката да подкрепи легалната търговия с фермерски продукти, а не със средствата по нея да се създадат тържища на едри предприемачи и търговци на индустриални храни, каквито и без това съществуват и подвеждат потребителите”, предупреди управителят на фондация “Локалфууд.БГ” и инициатор за създаването на първите фермерски пазари у нас инж. Гергана Кабаиванова, която е и член на работната група “Малки стопанства и къси вериги на доставка”.

Споделете.

Коментирайте

Close