Съвети за пчеларите: Как да предизвикаме изкуствено роене (ВИДЕО)

0

Роенето на пчелите нанася вреди и трябва да знаем как да го предотвратим

През юни, когато започне медосбора от пчелната паша, пчеларите често се сблъскват с роенето. Явлението служи за размножаване на пчелните семейства по естествен начин, а в старите практики е използвано за умножаване на кошерите. Установено е, че днес роенето нанася повече вреди и пчеларите трябва да знаят как да го предотвратят.

По време на роенето пчелите не произвеждат мед и не използват главната паша. Новополучените семейства са слаби и много от тях не могат да презимуват. За да увеличат броя на семействата, съвременните пчелари използват метода на изкуственото роене. Чрез него, те планират най-подходящия момент и най-добрите условия за умножаване на пчелните семейства, като не пречат на активното използване на пчелната паша.

Как да извършим правилно изкуственото роене

За да се извърши правилно изкуственото роене, пчеларят трябва да е запознат с биологията на пчелата и да следва няколко правила:

• Пчелните семейства трябва да се увеличават с не повече от 10% от първоначалния им годишен брой. По този начин, при наличие на десет кошера се образува един нов. Бързото разделяне на пчелните семейства за кратко време, понижава активността и добива на пчелите, независимо от ефективността на изкуственото роене.

• Само най-продуктивните и най-жизнените семейства участват в процеса на изкуствено роене. При останалите се подтиска роевият инстинкт, за да се поддържат градивните и събирателните им способности.

• Препоръчва се по-бавния прираст на пчелни семейства в пчелина. При по-бърз прираст със слаби семейства липсва продуктивност.

• Важни фактори, за успешно изкуствено роене са наличието на достатъчно пчели и пило, съобразени с точното време и продължителността на главната паша.

• Предварителната подготовка на пчеларя включва изградени пити с мед, работнически килийки и прашец, нови кошери, затоплящи материали, преградни дъски и най-важното, наличието на зрели маточници или оплодени майки.

Има няколко метода за изкуствено роене

Прилагат се различни методи на изкуствено роене. Сред най-популярните са: чрез отводки със запасни презимували майки, чрез образуване на сборни и прости отводки, чрез налитане при майката и чрез разделяне наполовина на семействата. След прилагането на всеки от методите, след като кошерите са разместени, старите пчели се завръщат в старите кошери, а младите остават в новите.

Сборната отводка е най-препоръчвания метод за изкуствено роене през месец юни. При нея, материалът, от който се образува ново семейство, е сформиран от няколко здрави и силни семейства. Основната разлика с простата отводка е в това, че при нея материалът се взима само от едно пчелно семейство. Подходящ момент за сформиране на сборни отводки е след прецъфтяването на акацията. Взимат се една или две пити, заедно с люпещото се пило и покрилите ги пчели.

Важно е пчеларите да внимават по питите да не е останала майката. В новият кошер се поставят осем пити. Пчеларите предварително трябва да натрият дъното на кошера с лук. Ефекта е притъпяване на различията в миризмите на пчелите. Ако пчелите се окажат малко, от друга пита се стръсват още, до достигане на общо тегло приблизително 2 килограма, за да се покрият девет или десет пити. Новите семейства получават една или две пити с мед.

Същата вечер или на следващия ден се придава оплодена майка в клетка. Тя се освобождава след едно денонощие. Сформираната отводка се пренася на по-далечно място за облитане на пчелите. Дават се изградени пити или рамки с восъчни основи за градеж за семействата, от които са отнети питите.

Методът на изкуственото роене се прилага по време на усиления летеж на пчелите

След като прецъфти акацията, непосредствено преди да е настъпила главната паша, най-вече в районите с по-дълготрайна продължителност, се прилага методът на изкуствено роене, чрез налитане на майката. Поставят пет или шест пити с храна и изградени пити в празен кошер. Подреждат се през една.

Взима се питата с майката от силното семейство и се поставя в средата на новото гнездо, като към него се добавят една или две пити със запечатано пило. Целия процес протича по време на усиления летеж на пчелите. Летящите пчели се устремяват към поставения на старото място, нов кошер с тяхната майка. Кошерът, в който е старото семейство се премества на ново място, като му се придава зрял маточник или оплодена майка.

Elena Lazarova

Елена Лазарова

Автор: Елена Лазарова

Стажант-репортер в Agronovinite.com

Споделете.

Коментирайте

Close