Ще режат субсидиите за стърнища, опожарени преди Кампания 2020

0

ДФ “Земеделие” ще намалява субсидиите за запалени стърнища, а парцелите ще се третират като неподходящи за субсидиране за съответната година и ще се водят като наддекларирани, съобщиха от фонда.

“Плащанията за парцелите, които се опожаряват преди подаването на заявления по схемите на директните плащания, ще бъдат намалявани. Тези площи ще носят предварителна тежест за налагане на глоби още при тяхното очертаване – когато кампанията започне”, посочват от ДФЗ и припомнят, че паленето на стърнища в страната продължава, въпреки предупрежденията и санкциите, които фондът налага.

В периода от февруари до края на ноември 2019 г. инспектори от ДФЗ са извършили извънредни проверки по 115 сигнала за запалени земеделски площи в страната. Най-засегнати са областите Русе, Разград, Плевен, Монтана и Хасково. Проверяващите екипи са констатирали основно изгаряния на стърнища от зърнено-житни култури, площи с царевица, слънчоглед, рапица, пасища и сухи треви. Местоположението на пожарите е локализирано с GPS-устройство и са извършени измервания на засегнатите площи.

Неправомерни практики по опожаряване на стърнища и други растителни остатъци през 2019 г. са установени общо при 244 кандидати по схемите и мерките на директните плащания. Засегнати са 421 земеделски парцела, като опожарената площ възлиза на над 20 500 декара. Екипи от “Техническия инспекторат” на ДФЗ продължават да проверяват на място всички сигнали, които постъпват основно от дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, както и от граждани.

Паленето на стърнища е забранено и се санкционира както по българското законодателство, така и по европейските правила. Ще бъдат налагани глоби на стопаните, които палят земеделски площи, независимо че Кампания 2020 още не е започнала. Глобите се налагат в рамките на системата за контрол и по кръстосаното съответствие, които са част от Национален стандарт 6.

Когато се установи опожаряване на стърнища от зимни и пролетни култури със слята повърхност (пшеница, ръж, тритикале, овес и ечемик), се отразява нарушение на Национален стандарт 6, който е част от Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята. Санкциите за неспазване на условията за кръстосано съответствие се изчисляват в проценти. Те се прилагат върху всяко плащане към кандидата по схемите и мерките на директните плащания.

Процентът на намалението зависи от тежестта, степента, продължителността и повторяемостта на установеното нарушение. В случай на неспазване поради небрежност процентът на намалението на плащанията е до 5 %, а в случаите на повторно неспазване – до 15 %. При умишлено неспазване, процентът на намалението е не по-малък от 20%. Това може да доведе до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане, както и да се прилага в продължение на една или повече календарни години.

Споделете.

Коментирайте

Close