Стопаните доказват до 31 януари реализацията на оранжерийни плодове и зеленчуци

0

Стопаните ще доказват от 2 до 31 януари реализацията на плодове и зеленчуци по схемите за обвързано подпомагане – оранжерийно производство. В този период те трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция.

Всички документи, доказващи реализацията на произведената продукция, може да се изтеглят от сайта на ДФ „Земеделие“. На същото място е публикувана и Инструкция за попълване. Попълненият опис се подава на електронен и на хартиен носител, придружен от копия на описаните документи. Те се депозират в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата, ако е физическо лице, и адрес на управление на юридическите лица или еднолични търговци.

Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са предоставили декларация и опис по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация в периода по Наредба 3.

 

Споделете.

Коментирайте

Close