Субсидии за магазини към ферми ще се дават до края на 2014-а

2

Субсидиите за изграждане на магазини към животновъдни ферми ще се дават до края на годината

Държавни субсидии за оборудване и изграждане на магазини за директни продажби на

Then of no script pharmacy nails showing power clients,.

храни от животински произход към ферми ще се отпускат до края на 2014 г. Схемата се удължава, реши УС на ДФ “Земеделие” (ДФЗ).

Тя се прилага от 2012 г. и покрива 50% от разходите за строеж на магазин и оборудването му за директни продажби на малки количества суровини и храни от животински произход. Това включва построяването или приспособяването на съществуваща сграда или помещение за търговия на дребно, както и купуването на млекомати, хладилници, хладилни витрини и друго специфично оборудване.

Фонд “Земеделие” ще кредитира проектите при 5% годишна лихва

Животновъдните ферми ще продължат да получават и кредити със средства на ДФЗ, за да финансират проектите си по схемата за директни продажби. Кредитите покриват до 100% от одобрените разходи, а годишната лихва е 5% при пряко кредитиране от фонда или 7% при рефинансиране чрез търговска банка. Срокът за погасяване е до 48 месеца от подписването на договора, като има и възможност за договаряне на 9 до 18 месеца гратисен период по главницата.

И по двете схеми – за държавни субсидии и кредитиране, се кандидатства в областните дирекции на ДФЗ – по място на осъществяване на инвестицията. Подробна информация е публикувана на www.dfz.bg в менюто Държавни помощи>Директни доставки на храни от животински произход.

 

Споделете.

2 коментара

Коментирайте

Close