Вкуси България със SlowTours.bg

Субсидиите за биволи и крави – до 20 януари, за плодове и зеленчуци – до 28 февруари

0

Първото плащане към стопаните за тази година ще бъде по преходната национална помощ за говеда и биволи необвързана с производството (ПНДЖ 1) – втори транш в периода 10-20 януари 2021 г. Това става ясно от публикувания индикативен график за предстоящите директни плащания за Кампания 2020.

Тютюноизводителите ще получат субсидиите си между 10 и 20 февруари 2021 г. След 20 февруари ще започнат плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“. Бенефициентите може да очакват финансово подпомагане в двете направления “Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство” и “Традиционни практики за сезонна паша – Пасторализъм”. Преводите по 7-те отделни схеми за обвързана подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци” ще бъдат осъществени във времето между 20-28 февруари 2021 г., при условие, че към 15 февруари 2021 г. е утвърден окончателния слой площи -допустими за подпомагане.

В периода 10-20 март 2021 г. ще са плащанията по схемата за обвързано подпомагане за картофи, лук и чесън. Стопаните, които произвеждат тези култури, трябва да докажат реализация с документи до края на януари. Между 20 и 31 март 2021 г. ще бъдат преведени средствата по схемата за преразпределително плащане (СПП). Субсидиите за протеинови култури са заложени в периода 1-10 април 20201 г. Оторизирането на средствата по останалите направления по мярка 10 „Агроекология и климат“ ще са от 1 до 20 април 2021 г. на база окончателния слой „Площи допустими за подпомагане”. Между 10 и 20 април ще бъдат преведени зелените директни плащания. Плащането за памук ще е между 20-30 април.

По Мярка 11″Биологично земеделие” плащанията ще се извършат в периода 15 април – 20 май при условие, че към 28 февруари 2021 г. е напълно актуализирана базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни произведени по биологичен начин, поддържана от МЗХГ. Изплащането на средства по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите” ще стане в периода 1май – 10 май 2021 г. За средата на месец май са планирани и окончателните плащания по НР1 и НР2, които ДФЗ авансово разплати през декември 2020 г. Окончателните плащания по СЕПП ще са в периода 1-10 юни, както и тези за младите земеделски стопани. Дребните земеделски производители ще получат субсидиите си между 10 и 20 юни 2021 г.

Споделете.

Коментирайте

Close