Вкуси България със SlowTours.bg

“Троянска луканка” и “Търновски суджук” очакват европейска защита

0

“Троянска луканка” и “Търновски суджук” са следващите два традиционни български колбаса, които очакват вписване по европейските схеми за качество. Те кандидатстват за защита като храни с традиционно-специфичен характер, а документите са подадени в началото на годината, каза за Агроновините д-р Диляна Попова, главен експерт в Асоциацията на месопреработвателите в България.

Д-р Диляна Попова

Д-р Диляна Попова, главен експерт в Асоциацията на месопреработвателите в България

Заявлението за вписване на двата колбаса е внесено в аграрното министерство от Сдружение “Традиционни сурово сушени месни продукти”. Организацията, в която членуват около 20 месопреработвателни фирми, вече извоюва европейска защита за Кайсерован врат “Тракия”, Филе “Елена”, Луканка “Панагюрска”, Роле “Трапезица” и “Пастърма говежда”. Тези колбаси също бяха вписани като храни с традиционно-специфичен характер, което е гаранция за качество пред европейските потребители.

В момента експерти на национално ниво разглеждат заявленията за регистрация по европейските схеми, а след това процедурата ще продължи в Европейската комисия. В документацията се съдържат не само данни за специфичната технология на производство, но и факти, които доказват, “Троянска луканка” и “Търновски суджук” се произвеждат традиционно в районите на Троян и Велико Търново.

В Троянско пръв с производство на тази луканка се заема Илия Таслаков, който се занимава с колбасарство и кръчмарство. През 1908 г. той изпраща сина си Цанко в Унгария, за да изучава колбасарския занаят в продължение на две години. Всички негови братя и сестри му дават спестяванията си, за да купи от Виена машините за производство на луканки и салами. През 1919 г. е създадено събирателното дружество “Илия Цв. Таслаков и синове” – Троян, което обявява като предмет на дейност “производство на всички видове трайни и малотрайни продукти от месо, търговия със спиртни напитки на дребно и едро, угояване на едър и дребен добитък и свине”.

Таслакови произвеждат колбасите си от собствени и купени говеда, а от месото на Източнобалкански свине, гледани на паша из горите в Шуменско, правят унгарски салами, сервилат вурстове, салам “България” и луканка. В нея те влагат чесън, горчица и други подправки. Най-напред я наричат “Таслашка луканка”, а по-късно и “Троянска луканка”. Всеки продукт на Таслакови е с цветен етикет с името на фирмата и е пломбиран с метална пломба със знак В.К. (високо качество – б. р.).

Стари традиции има и в производството на суджук в Търновско. В първото десетилетие на ХХ век Никола Фичев създава край жп гара Трапезица месокланица с 20 работници, в която се произвеждат разни видове пастърми, салами, луканки и суджуци. По-малки месокланици отварят Лазар Иванов с десет работници на Марино поле, колбаси правят и Д. Ст. Бакърджиев и Христо Ив. Кьосето. Така производството на суджук става традиционно в Търновския край.

Споделете.

Коментирайте

Close