Вкуси България със SlowTours.bg

Въведохме официално логото за качество “Планински продукт”

0

България въведе официално логото за качество “Планински продукт”, с което ще се обозначават сурови и преработени продукти като мляко, сирене, кашкавал, месо, колбаси, мед и други храни, произведени в планината. Това стана възможно след като в Държавен вестник бе обнародвана Наредба №4 от 28 май 2019 г. за условията и реда използването на термина за качество “планински продукт”.

За да ползват етикет “Планински продукт” стопаните трябва да получат специално удостоверение и да бъдат вписани в публичен регистър. Логото може да се използва и при директни доставки на непреработени продукти от животински произход от производители, регистрирани по Наредба №26. Контролът върху употребата на термина “Планински продукт” ще се извършва от Българската агенция по безопасност на храните на всеки етап от производството, преработката и дистрибуцията.

Георги Събев, съветник в ЕП

Георги Събев, съветник в ЕП

“Терминът не е задължителен, но е отлична възможност за страни като България – 40% от територията ни попада в т. нар. планински и предпланински региони. Целта е да се даде видимост на планинските продукти, за чието производство са необходими повече ресурси, в сравнение с продуктите от останалите региони”, коментира Георги Събев, съветник по земеделие в Европейския парламент, по чиято инициатива логото бе въведено и у нас. То влезе за първи път в европейското законодателство през 2012 г., като прилагането му за държавите членки започна през 2014 г. България е осмата държава в ЕС, която въвежда термина, заедно с Австрия, Франция, Германия, Италия, Румъния, Словения и Чехия.

Споделете.

Коментирайте

Close