Влагат биомаса от микроводорасли в животинските фуражи

1

Технология за производство на животински фуражи от биомаса от микроводорасли са създали испански учени. Разработката е по проекта„ALGADISK”, финансиран по Седма рамкова програма и е продължение на развития от Испанската асоциация на производителите на фураж (CESFAC) през 2008-2012 г. проект „Оценка на компонентите на биомасата от микроводорасли за фураж“. По новия проект също работи CESFAC, която е член на Технологичната платформа за устойчиво селско стопанство.

Целта на „ALGADISK” е разработването на фотобиореактор за производство на биомаса от микроводорасли по ефективен, екологичен и икономически устойчив начин, която да замести други протеинови суровини с ограничени количества или недостъпни цени.

Една от стратегическите цели на CESFAC в продължение на години е информационното обогатяване по отношение на нови суровини или хранителни обогатители, предназначени за фуражната индустрия. Употребата на нови суровини би облекчила ефекта на ограниченията, наложени от индустрията, при производството на фураж и би довела до по-високи нива на предлагане и в следствие – по-достъпни цени.

В проектът „ALGADISK” влизат 12 партньора от 6 страни, сред които Унгария, Италия, Словения и Турция, а мисията му е да продължи проучването на възможности за изготвяне на биомаса от микроводорасли по ефективен и икономически устойчив начин. По време на представянето на „Програмата за стратегически изследвания“ бяха разгледани някои от основните предмети на изучаване на този проект, като ефекта от различните видове суровини и вторични продукти, интегрирани в храненето на селскостопанските животни и как те се отразяват на тяхната производителност и на качеството на производните продукти.

На представянето също така бе разгледана необходимостта от изследване на нови хранителни ресурси и употребата на вторични продукти от биогоривната индустрия.

Georgi-Harizanov

Георги Харизанов

Превод от испански: Георги Харизанов
Стажант-преводач в Agronovinite.com

Споделете.

1 коментар

  1. Мариана Петкова on

    Моля да уточните кога и къде е било представянето на Програмата за стратегически изследвания. Там са дискутирани важни за експертите по хранене на животни въпроси. В отдела по Хранене на животните и технология на фуражите в ИЖН Костинброд работим по задача, свързана с приложната алгология. Благодарим за предоставения материал.

Коментирайте

Close