Време е за подхранване на пчелните семейства (ВИДЕО)

0

Покачването на температурите над 12 градуса позволява на пчелите да започнат с облитанията и да се освободят от хранителните остатъци. Времето е подходящо за събиране на прашец и нектар от елша, леска, дрян, минзухар, иглика, кукуряк, теменуга и друга тревна и дървесна растителност. Необходимостта от мед постепенно започва да нараства дори и при по-слабите пчелни семейства, където майките започват да снасят. При по-силните семейства пилото вече е на 3 или 4 пити. Все по-често се появяват млади пчели, а много от старите умират. Този етап представлява трудност за голяма част от тях, понеже младите пчели не са достатъчно, за да заместят старите в цялостната работа.

През март пчеларите трябва да стеснят гнездото и да нахранят пчелите

Пролетният преглед на пчелните семейства установява, че броят им се е понижил. За да се запази топлината на пилото се налага да се направи стесняване на пчелното гнездо. В случаите, когато кошерите нямат разпределители за рамки е възможно да се извърши стесняване на междурамковото разстояние с 8-9 милиметра. Този метод позволява на пчелите да затоплят по-обемна площ и да отглеждат по-голямо пило. След като броят на пчелите се увеличи и температурите се покачат, рамките се поставят на разстояние от 11 милиметра. Веднага след като извършите пролетния преглед и установите потребността от стесняване може да подредите гнездото преди да затворите кошера.

За да извършите стесняването следвайте няколко основни съвета:

Поставя се преградна дъска, която не достига до дъното и позволява кошера да се раздели на две части. Питите с пило, мед и прашец се поставя в южната или югозападната част, защото е по-топла. В случаите, когато върху питите с пило няма необходимият брой килийки за снасяне на новите яйца се добавя празна или маломедна светлокафява пита, чиито работнически килийки са правилно изградени. Когато има мед е необходимо да за разпечата предварително. След като се ограничи гнездото с помощта на преградни дъски, зад тях се поставят топлоизолационни материали. Преградните дъски и целостта на кошера трябва да се прегледат внимателно, за да се запушат местата, на които са се образували пролуки. За да се подготви кошерът е необходимо да се опрат плътно една в друга покривните дъсчици или ако се използва платно да се убедите, че е здраво. Когато в кошера има топъл въздух, той излита нагоре, защото е по-лек. През пукнатините нахлува студен въздух, който е по-тежък и заема мястото на топлия. Задължително условие е да се остави отворен входът на кошера откъм страната на пилото.

Този метод се нарича начина на Блинов за стесняване на пчелното гнездо. Той позволява да се използва топлината, за да се развие по-бързо пчелното семейство. Препоръчително е да се прилага при слабите семейства, за да се увеличи пилото. При силните пчелни семейства ефектът не е толкова голям, понеже броят на пчелите е по-висок и това им позволява да топлят и хранят пилото.

Когато има няколко слаби пчелни семейства, но с доброкачествени майки могат да се поставят по две в един кошер, но задължително трябва да се разделят с преградна дъска. Този метод позволява да се затоплят взаимно. Въпреки ефективността му не трябва да се разчита само на стесняването и качеството на изолационните материали. За да осигурите здрави пчелни семейства е много важно да защитите пчелинът от силните ветрове и да осигурите ветрозащитни прегради от дървесна медоносна или храстовидна растителност.

В повечето случаи нуждата от подхранване през март е наложителна. Оскъдната растителност не може да задоволи потребностите от мед и прашец, което поставя необходимостта да се подхранват пчелните семейства. Друго предимство на подхранването е, че възбужда пчелните майки, за да снасят яйца.

Елена Лазарова

Елена Лазарова

Автор: Елена Лазарова,

репортер в Agronovinite.com

Споделете.

Коментирайте

Close