Забранява се уловът на риба в рибностопанските обекти

0

От днес, 15 април, се забранява уловът на риба и други водни организми през пролетно-летния размножителен период във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти. До 15-ти май включително не е разрешен уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав и на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта.

До края на месец май ще важи забраната за улова на пролетно-лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина. За рибностопанските обекти, които се намират на надморска височина от 500 до 1500 м, заповедта ще влезе в сила от 1-ви май и ще продължи до 15-ти юни включително. През периода на забраната всички стационарни и други риболовни уреди да бъдат извадени от водата.

Любителският риболов през периода на забраната е разрешен в следните водни обекти на територията на страната:

Област Благоевград

– баластриера „Бистрака”, под моста за с. Покровник;
– водоем „Попарица“, с. Блатска, общ. Хаджидимово;
– водоем „Помпата”, с. Първомай, общ. Петрич;
– първи водоем до Завода за релета – с. Баня, общ. Разлог;
– яз. „Бели брег“.

Област Бургас

– баластриера “Дупките”, гр. Бургас.

Област Варна

– яз. „Генарал Киселово”;
– яз. „Добротич“;
– яз. „Рибарски комплекс Пода“.

Област Велико Търново

стари речни корита на р. Янтра:
– землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;
– землище на гр.Полски Тръмбеш;
– землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
– землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;
– землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;
– землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;
– землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица.
стари речни корита на р. Росица:
– землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;
– землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;
– землище на с. Михалци, общ. Павликени.
баластриери:
– землище на с. Дичин, общ. Павликени;
– землище на с. Писарево.
напоителни и отводнителни канали:
– местност Блатото, гр. Свищов – запад.

Област Видин

– яз. „Дъбравка”, общ. Белоградчик;
– яз. „Кула”, общ. Кула;
– р. Тополовец – участъка от моста на главен път Е-79 до с. Слана бара;
– яз. Фарафун, общ. Грамада.

Област Враца

– р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия;
– яз. „Бели извор“, с. Бели извор;
– р. Ботуня – гр.Криводол от моста на изхода в посока с.Ракево до землищната граница със село Ракево, общ.Криводол.

Област Габрово

– р. Росица – участък в централна градска част на гр. Севлиево, от моста на „Кольо Фичето“ до първия бент по течението под „Старата баня“;
– р. Янтра – участък в централна градска част на гр. Габрово от „Падалски мост“ до музея „Дом на хумора и сатирата“ до моста под бензиностанция „Ромпетрол“.

Област Кюстендил

– стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;
– два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол;
– водоем с. Самораново, общ. Дупница.

Област Кърджали

– яз. „Невестино“, общ. Кърджали;
– яз. „Пчеларево“, общ. Черноочене;
– яз. „Мъглене“, общ. Кирково;
– яз. „Карамфил“, общ. Момчилград;
– яз. село Гулия/ с. Голямо Каменаре, общ. Крумовград;
– яз. „Млечино“, общ. Ардино;
– яз. „Вълкович“, общ. Джебел.

Област Ловеч

– яз. „Сопот” в цялата акватория, с изключение на следните зони:
експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията;
източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) намираща се западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовия път за центъра на с. Голяма Желязна);
– яз. „Славяни Кантон 5”, местност Горен Кайлък, землището на с. Славяни;
– яз. „Славяни Кантон 5”, местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни;
– старо речно корито на р. Осъм, местност Бибора, землището на с. Дойренци;
– старо речно корито на р. Осъм, местност Долната воденица, землището на с. Чавдарци;
– старо речно корито на р. Осъм, местност Старите корита, землището на гр. Летница;
– воден обект „Блато”, с. Йоглав;
– яз. „Марков дол”, землището на с. Торос с изключение на акваторията на експлоатационната зона, обособена пред язовирната стена;
– водоем „Зореница”, разположен между гр. Ябланица и с. Гложене;
– горното течение на р. Златна панега от извора ú до входа на гр. Луковит;
– яз. „Гаргулица“ – землището на гр. Ябланица.

Област Монтана

– яз. „Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м западно от водовземната кула до началото на полуостров Расника;
– баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;
– блато в кв. Момин брод, гр. Лом.

Област Пазарджик

– баластриера при с. Лозен;
– баластриера при с. Динката;
– „Дупките”, с. Говедаре;
– „Малък гьол”, с. Звъничево;
– студен канал на р. Марица, с. Синитово;
– студено пере при „Фазанарията”;
– канал „Кривата вада”.

Област Перник

– руднични езера в гр. Перник;
– сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;
– руднични езера в с. Рударци, общ. Перник;
– отводнителните канали на р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.

Област Плевен

– яз. „Горни Дъбник” – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена, земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира;
– яз. „Тотлебанов вал“, общ. Плевен;
– баластриери „Витски блата”, общ. Плевен;
– баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;
– баластриерите край р. Искър между гр. Червен бряг и с. Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;
– отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;
– старо корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци;
– отводнителен канал в землището на с, Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;
– старо речно корито на р. Вит – „Кретско блато”, с. Крета, общ. Гулянци.

Област Пловдив

– топлия канал;
– яз. „Домлян”;
– р. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до устието ú в р. Марица;
– напоителен канал до гр. Стамболийски от началото му до първия мост.

Област Разград

– яз. „Бялата пръст” (Папаза);
– яз. „Микро” – малък.

Област Русе

– стари корита на р. Янтра в землището на с. Полско косово;
– стари корита на р. Янтра в землището на Гара Бяла;
– старо корито на р. Янтра в землището на гр. Бяла (Кривушата);
– общински язовир в землището на с. Тетово;
– общински язовир в землището на с. Щръклево;
– общински язовир „Образцов чифлик“.

Област Сливен

– баластриера „Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;
– баластриера „Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
– баластриера „Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
– яз. „Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;
– напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен;
– отводнителен канал „Азмака“, южно от гр. Нова Загора, в частта му от моста преди разклона за с. Полско пъдарево, на изток от помпената станция на бившия военен свинекомплекс.

Област Смолян

– яз. „Тешел”;
– яз. „Златоград”;
– ез. Керяновия гьол (Рибката).

Област София

– язовир „Панчарево”;
– баластриери в землището на с.Долни Богров;
– баластриери в землището на с.Чепинци;
– баластриери в землището на с.Световрачане;
– баластриери в землището на с.Челопечене;
– яз. „Осиковица”;
– баластриера „Мечката”, гр. Самоков;
– яз. „Ботунец“- гр. София, област София.

Област Стара Загора

– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;
– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, общ. Мъглиж;
– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж;
– баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж;
– баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж;
– баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж;
– баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т. нар. „Аксаков гьол”).

Област Хасково

– яз. „Орешец”, с. Орешец, общ. Харманли;
– яз. „Крепост”, с. Крепост, общ. Димитровград;
– яз. „Левка”(новия), с. Левка, общ. Свиленград.

Област Шумен

– яз. „Свинеугояване”, гр. Шумен;
– баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;
– яз. „Маломир”, с. Маломир, общ. Върбица;
– яз. „Върбица”, гр. Върбица.

Област Ямбол

– баластриерен водоем „Долен герен”, гр. Елхово;
– отводнителен канал „Дере – 3”, землище на с. Безмер;
– Гребен канал – Ямбол-Северна и южната част;
– яз. „Болярско – 2”, /без канала/ землището на с. Болярско;
– стари речни корита на р. Тунджа при с. Тенево и с. Ханово.

Споделете.

Коментирайте

Close